Volgens Groen zit er geen visie, lijn of ambitie in het meerjarenplan van de stad. Vlaams Belang hekelde het duurder worden van parkeren, zwemmen, huisvuilzakken en containerparken. En Benjamin Vandorpe (CD&V) betoogde dat "het budget op los zand gebouwd is."
...

Volgens Groen zit er geen visie, lijn of ambitie in het meerjarenplan van de stad. Vlaams Belang hekelde het duurder worden van parkeren, zwemmen, huisvuilzakken en containerparken. En Benjamin Vandorpe (CD&V) betoogde dat "het budget op los zand gebouwd is.""We maken gedurfde keuzes en dat, zoals beloofd, zonder de belastingen te verhogen", pronkte schepen Kelly Detavernier (N-VA) maandagavond. Meerderheidspartijen Team Burgemeester (Open Vld), SP.A en N-VA maakten vooral van de gelegenheid gebruik om elkaar te feliciteren. Ook oppositiepartijen Groen en CD&V hadden lof voor het lijvige document, al kwamen er ook punten van kritiek. Benjamin Vandorpe (CD&V) beschuldigde het stadsbestuur ervan dat "het hele plan gebaseerd is op los zand." Het gemeenteraadslid hekelde drie probleempunten. "De realisatie van de geplande verkopen lijkt mij erg optimistisch", klonk het.Ook over de cijfers die een bevolkingsgroei in de stad aankondigen heeft hij zo zijn twijfels. "De algemene bevolking stijgt, dat klopt. Maar de actieve bevolking daalt, en dus ook de belastbare basis. Volgens mijn berekeningen verliezen we daarmee bijna een miljoen euro aan inkomsten uit personenbelastingen." Ook eventuele schommelingen in de economie en de toenemende schulden van de stad baren raadslid Vandorpe zorgen. "De openstaande schuld per Kortrijkzaan stijgt nog maar eens van 2.185 euro in 2018 tot 3.000 euro in 2025, indien we aan 80.000 inwoners komen. Men gaat uit van het best mogelijke scenario en legt geen buffer aan voor moeilijke momenten."Schepen Detavernier counterde meteen met concrete cijfers. "Het klopt dat we onze buffer verkleind hebben van 10 naar 4 miljoen euro", geeft ze toe. "Maar dat komt omdat we die niet meer nodig hebben. Om dan te beweren dat ons plan gebaseerd is op los zand, vind ik nogal van de pot gerukt. De afgelopen bestuursperiode kwam er vaak veel méér binnen dan verwacht. Bovendien lossen we een veel hoger bedrag van onze leningen af dan het Vlaamse gemiddelde. De toename van de schuld heeft te maken met het feit dat we via hogere overheden anders moeten financieren. Maar we zijn realistisch met de nodige voorzichtigheid." Dat antwoord stelde Benjamin Vandorpe niet gerust, hij sleurde er het Plan Nieuw Kortrijk bij en drukte de schepenen met de neus op de (in de vorige bestuursperiode) niet altijd even rooskleurige feiten.Wouter Vermeersch (Vlaams Belang) zorgde naar goede gewoonte voor onrust in de raad. Hij had geen goed woord over voor het meerjarenplan van de schepencollege. "We geven meer uit dan we ontvangen en we lenen meer", klonk het. Waarna hij trachtte verdeeldheid te zaaien binnen de meerderheidspartijen. "In dit meerjarenplan wordt pijnlijk duidelijk dat N-VA het vijfde wiel aan de wagen is in de Kortrijkse stadscoalitie. Team Burgemeester en zeker ook de socialisten krijgen de grote investeringen. De socialisten boksen boven hun gewicht, terwijl de N-VA zich tevreden moet stellen met een aantal kruimels. Of de belastingen zullen stijgen, zullen we nog moeten afwachten. Wel is het ondertussen al duidelijk dat parkeren, zwemmen, maar ook bijvoorbeeld huisvuilzakken en de containerparken fors duurder worden, dat tégen alle verkiezingsbeloftes in!"Maar het was vooral zijn volgende uitspraak die burgemeester Van Quickenborne deed steigeren: "Ook moet het aantal inwoners verder stijgen tot 80.000 en we weten wat dat betekent. Kortrijk is nu al, na Oostende, de meest vervreemde stad van West-Vlaanderen. Nieuwe stromen onaangepaste vreemdelingen zullen het budget niet redden, wel integendeel. Burgemeester Van Quickenborne zegt een rechtsere VLD te willen, maar voert in Kortrijk een links beleid. Kortrijk zal nog verder vervreemden.""Het negativisme en het verdelen van mensen loopt er zo van af!", maakte de burgemeester zich daarop kwaad. "Het enige wat u tracht te doen, is de coalitie te verdelen. En het ergste is dat je onze stad wil verdelen tussen 'wij' en de 'vreemdelingen'. Hoe durf je dat te zeggen!", dat statement werd op luid applaus van de andere raadsleden en het publiek onthaald. Vermeersch trok zich daar, alweer naar goede gewoonte, niks van aan. Ook CD&V-fractieleidster Hannelore Vanhoenacker maakte zich zorgen over diversiteit, maar dan in de tegenovergestelde zin. "Integratie wordt misschien wel de grootste opdracht. Hoe financieren we dat? We hadden de indruk dat alle mensen meer dan alleen welkom moeten zijn in Kortrijk en dat er hard gewerkt zou worden aan de integratie. We vinden in dit plan weinig centen daarvoor terug. Wij zitten echt te wachten op concrete meetindicatoren. Veel zaken zijn nog te vaag." Ook bij een investering in Kortrijks bekendste voetbalploeg van twee miljoen euro en het afschaffen van de ondersteuning van de Noord-Zuidopleiding van hogeschool Vives stelde ze zich vragen.Bij dat laatste zorgde schepen van Milieu Bert Herrewyn (Sp.a) voor tekst en uitleg. "We sponsoren die opleiding al tien jaar met zo'n 12.000 euro per jaar. In eerste instantie was dat voorzien als voorlopige maatregel, tot de opleiding erkend werd. Maar na twee keer proberen is dat niet gelukt. En omdat er maar twee of drie studenten per jaar uit regio Kortrijk inschrijven voor de opleiding, vonden we het niet verantwoord om die financiering verder te zetten." Het postgraduaat duurzame ontwikkeling van Vives en Howest telt dit jaar zo'n 35 studenten. Zij kunnen hun studies gewoon afmaken. Groen legde dan weer de nadruk op de zogenaamde 'realisatiegraad', dat is het deel van het plan dat ook effectief verwezenlijkt zal worden. "Een plan is maar zo sterk als zijn realisatiegraad. We zien dat verschillende acties uit het Plan Nieuw Kortrijk worden hernomen", aldus David Wemel. "Zo wordt er opnieuw meer groen beloofd. Ook in de vorige legislatuur was dat het geval, maar liefst 48 hectare beloofden jullie aan die kiezer. Amper twee hectare werd ook effectief gerealiseerd. We hopen daar op een beter rapport dan de vorige keer. Want aankondigen kunnen jullie als de beste, maar realiseren is minder." Ook over de trambus die 't Hoge en het Kortrijkse station met elkaar moet verbinden is Wemel niet onverdeeld enthousiast. Hij vraagt voor meer overleg met buurtbewoners."Alle cijfers die je ziet zijn prognoses", repliceerde burgemeester Van Quickenborne. "Die zijn gebaseerd op het idee dat al onze plannen gerealiseerd zullen geraken. En we moeten eerlijk zijn, dat zal nooit lukken. Met 85 procent mogen we al heel tevreden zijn", besluit hij.Het plan werd goedgekeurd meerderheid tegen oppositie.