Burgemeester Lode Morlion (Dynamisch) staat in voor het Algemeen Beleid, Intergemeentelijke Samenwerking, Burgerzaken, Personeel, Veiligheid (politie en brandweer), Ruimtelijke Ordening, Kerkfabrieken, Woonbeleid en Begraafplaatsen. Hij vertegenwoordigt Lo-Reninge in het politiecollege van politiezone Spoorkin, in de Algemene vergadering Westhoekoverleg (burgemeesters-overleg) en in de Algemene Bekkenvergadering voor het IJzerbekken. Johan Matthys (Dynamisch) legde de eed af als eerste schepen en is bevoegd voor Openbare Werken, Milieu, Landbouw, Sport, Patrimonium, Beheer van grachten en Europese Zaken. Hij zetelt ook in de raad van bestuur van de Intercommunale voor Vuilverwijdering en Verwerking voor de sector Veurne en Ommeland (IVVO), in de algemene vergadering Gaselwest en is Dijkgraaf en bestuurslid van Polder Noordwatering.
...