Burgemeester Lode Morlion (Dynamisch) staat in voor het Algemeen Beleid, Intergemeentelijke Samenwerking, Burgerzaken, Personeel, Veiligheid (politie en brandweer), Ruimtelijke Ordening, Kerkfabrieken, Woonbeleid en Begraafplaatsen. Hij vertegenwoordigt Lo-Reninge in het politiecollege van politiezone Spoorkin, in de Algemene vergadering Westhoekoverleg (burgemeesters-overleg) en in de Algemene Bekkenvergadering voor het IJzerbekken. Johan Matthys (Dynamisch) legde de eed af als eerste schepen en is bevoegd voor Openbare Werken, Milieu, Landbouw, Sport, Patrimonium, Beheer van grachten en Europese Zaken. Hij zetelt ook in de raad van bestuur van de Intercommunale voor Vuilverwijdering en Verwerking voor de sector Veurne en Ommeland (IVVO), in de algemene vergadering Gaselwest en is Dijkgraaf en bestuurslid van Polder Noordwatering.
...

Burgemeester Lode Morlion (Dynamisch) staat in voor het Algemeen Beleid, Intergemeentelijke Samenwerking, Burgerzaken, Personeel, Veiligheid (politie en brandweer), Ruimtelijke Ordening, Kerkfabrieken, Woonbeleid en Begraafplaatsen. Hij vertegenwoordigt Lo-Reninge in het politiecollege van politiezone Spoorkin, in de Algemene vergadering Westhoekoverleg (burgemeesters-overleg) en in de Algemene Bekkenvergadering voor het IJzerbekken. Johan Matthys (Dynamisch) legde de eed af als eerste schepen en is bevoegd voor Openbare Werken, Milieu, Landbouw, Sport, Patrimonium, Beheer van grachten en Europese Zaken. Hij zetelt ook in de raad van bestuur van de Intercommunale voor Vuilverwijdering en Verwerking voor de sector Veurne en Ommeland (IVVO), in de algemene vergadering Gaselwest en is Dijkgraaf en bestuurslid van Polder Noordwatering.Tweede schepen en ancien Wout Cornette (Dynamisch) krijgt de bevoegdheden Jeugd, Toerisme, Lokale Economie, Cultuur, Veiligheid en Verkeer, Onderwijs en als nieuwe bevoegdheid Dierenwelzijn. Hij vertegenwoordigt Lo-Reninge in een aantal algemene vergaderingen waaronder RESOC Westhoek (Sociaal-economisch Overlegcomité), WVI (West-Vlaamse Intercommunale), ERSV (Erkend Regionaal Samenwerkingsverband) West-Vlaanderen en PWA (Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap). Nieuwkomer Lieve Castryck (Dynamisch) legde de eed af als derde schepen en wordt aangesteld als voorzitter van het Bijzonder Comité en neemt Welzijn (gezondheidspreventie, sociale zaken, senioren en gehandicaptenbeleid), Financiën, Informatie/Communicatie en Inspraak, Feestelijkheden en Ontwikkelingssamenwerking voor haar rekening.Gemeenteraadslid Frank De Poortere legde de eed af voor zijn partij Inspraak. Dat deden ook oude Inspraak-getrouwen Anne Vandeputte en Geert Beeckaert. Voor Inspraak legden twee nieuwe gezichten de eed af als gemeenteraadslid: Ignace Lootvoet en Lyn Cailliau. Voor Dynamisch zetelen voortaan de nieuwkomers Jan Deheegher, Isabelle Hennebelle en Marie-Hélène Mabesoone in de gemeenteraad. Monique Bertier (Dynamisch) wordt voorzitter van de gemeenteraad."We hebben een duidelijk mandaat gekregen van de kiezer van Lo-Reninge", besluit burgemeester Lode Morlion. "Dit zullen we met beide handen vastpakken en er met volle energie tegenaan gaan om van onze stad een warme plaats te maken waar iedereen zich thuis voelt."(MVO)