Vakbonden niet akkoord met de salarissen van de adjuncten in Tielt

De vakbonden kanten zich tegen de voorgestelde salarissen voor de adjunct-algemeen directeur en de adjunct-financieel directeur van de stad Tielt. “Een loonsverhoging van meer dan 10 % vinden wij onaanvaardbaar naar de rest van het personeel toe”, zeggen de syndicale vertegenwoordigers, die willen dat het andere stadspersoneel meer maaltijdcheques krijgt.

Els De Rammelaere: “Het is voor mij duidelijk dat het voorstel van de maaltijdcheques geen correcte basis is om te onderhandelen.” © Foto a-RN

Normaal had de gemeenteraad donderdag die nieuwe salarisschalen moeten goedkeuren, maar het bewuste punt 4 werd afgevoerd omdat de wettelijke overlegtermijn van 30 dagen nog niet rond was. Het nieuwe organisatievoorstel voor de top van de stadsadministratie zelf werd wel goedgekeurd. Het nieuwe plaatje komt er in het licht van de samensmelting van stadsbestuur en OCMW op 1 januari 2019. Daarin kan er maar één grote baas zijn en dat wordt de algemeen directeur van de stad. Een functie die toegewezen is aan huidig stadssecretaris Hendrik Vandenbruwane, die deze promotie meteen ook verzilverd ziet met een loonopslag van 30 %.

“Dat omdat hij in zijn nieuwe functie meer verantwoordelijkheden en werklast krijgt, al is dat natuurlijk relatief, want hij heeft een adjunct aan wie hij kan doorschuiven”, zegt gewestelijk secretaris Joris Van Raes van ACV Openbare Diensten. “Maar daar kunnen wij weinig tegen inbrengen, want die 30 % is wettelijk verankerd in het nieuwe decreet lokaal bestuur. Hetzelfde geldt overigens voor de nieuwe financieel directeur van de stad.” (huidig financieel beheerder van de stad Tielt Maarten Compernolle, red.)

“Wij hebben nu aan de stad Tielt voorgesteld om het overige personeel een verhoging van het bedrag aan maaltijdcheques toe te kennen” – Joris Van Raes, ACV Openbare Diensten

Anders is het echter gesteld met de twee adjuncten in het nieuwe organogram, dat zijn huidig OCMW-secretaris Isabelle Ollevier en huidig financieel beheerder van het OCMW Virginie Lakiere. Over hun weddeschalen zegt het decreet niets, want de gemeenten hoeven die functie ook niet per se te voorzien. Integendeel: ze mag enkel bestaan als overgangsmaatregel en moet dus verdwijnen als de persoon in kwestie het stadspersoneel verlaat. Hier is het dus aan de gemeenten zelf om de salarisschaal aan te passen. Enige voorwaarde is dat de adjunct niet meer gaat verdienen dan zijn baas.

“Niet te verdedigen”

Stad Tielt stelt nu voor om aan de adjuncten 85 % van de wedde van de directeurs toe te kennen. “In vergelijking met andere steden inderdaad vrij redelijk, maar in de praktijk komt dat toch nog altijd neer op een loonsverhoging van 13 %”, zegt Joris Van Raes nog, “en dat krijgen wij absoluut niet aan onze achterban verkocht. Want vergeet niet: de integratie van stad en OCMW heeft implicatie op het volledige personeelsbestand, iedereen zal daar hinder van ondervinden. En dus is het nog maar rechtvaardig dat daar voor de anderen ook iets tegenover staat. Wij hebben nu aan de stad Tielt voorgesteld om het overige personeel een verhoging van het bedrag aan maaltijdcheques toe te kennen.”

“Logisch toch dat wij competente mensen aan boord willen houden” – Els De Rammelaere, burgemeester

Wat door Mathieu Godefroid van de ACOD wordt bevestigd. “Wij blijven de druk op de ketel houden en sluiten niet uit de er acties komen als de stad Tielt voet bij stuk houdt.”

“Beste oplossing”

Burgemeester Els De Rammelaere verdedigt het voorstel van de stad. “In Tielt hebben wij de specifieke situatie dat alle vier de betrokkenen, die overigens aangenomen werden door de vorige bestuursploeg, jonge en ambitieuze mensen zijn met heel wat knowhow. Logisch dus dat wij inspanningen leveren om hen aan boord te houden. Als ze ontslag zouden nemen en wij nieuwe mensen moeten gaan zoeken met dezelfde competenties, dan moeten er weer examens georganiseerd worden en zou het uiteindelijk duurder uitvallen dan nu.”

Of het overige personeel effectief meer maaltijdcheques zal krijgen, daar kan de burgemeester niks over zeggen. “Het overleg met de vakorganisaties is nog bezig en daar kan ik geen voorafname op doen. Al is voor mij wel duidelijk dat het voorstel van de maaltijdcheques geen correcte basis is om te onderhandelen. Die zijn maar een onderdeel van een renumeratiepakket dat je in zijn geheel moet bekijken.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.