"De liefde voor Poperinge is de rode draad in het leven en werk van George Sutherland. Met zijn 'George walks for Talbot House'-initiatief, gaf hij onze stad ook nationale en internationale uitstraling (het haalde werkelijk de wereldpers) en droeg hij een belangrijk steentje bij aan de toekomst van het meest bekende huis in Poperinge. Zijn verdiensten voor de stad en zijn onbaatzuchtige inzet voor zijn medeburgers zijn twee andere redenen om George Sutherland het ereburgerschap van Poperinge toe te kennen", luidde de motivatie van Johan Lefever.
...

"De liefde voor Poperinge is de rode draad in het leven en werk van George Sutherland. Met zijn 'George walks for Talbot House'-initiatief, gaf hij onze stad ook nationale en internationale uitstraling (het haalde werkelijk de wereldpers) en droeg hij een belangrijk steentje bij aan de toekomst van het meest bekende huis in Poperinge. Zijn verdiensten voor de stad en zijn onbaatzuchtige inzet voor zijn medeburgers zijn twee andere redenen om George Sutherland het ereburgerschap van Poperinge toe te kennen", luidde de motivatie van Johan Lefever.George was, net als zijn vader, zijn hele leven tuinman op de Britse militaire kerkhoven, waar hij ook als gids fungeerde voor de Britse pelgrims die hun gesneuvelden kwamen eren.Tijdens de Tweede Wereldoorlog moest hij vluchten naar zijn thuisland Schotland. Maar hij keerde met het bevrijdingsleger van de Britten terug naar België."Wij vinden het een goed reglement. Het verlenen van het ereburgerschap ligt trouwens in de lijn van de nationale en internationale aandacht die George krijgt. Op zaterdag 22 augustus ontving hij in het Talbot House het Honory Life Membership van de Clan Sutherland Society Scotland en heel binnenkort wordt George op de thé verwacht bij koning Filip", aldus nog raadslid Johan Lefever.Het ereburgerschap is een onderscheiding die verleend kan worden vanwege bijzondere verdiensten. Gravin Van der Steen de Jehay, barones Paul Terlinden en toenmalig Town Mayor Van Cutsem werden in oktober 1918 de eerste 'citoyens d'honneur' van Poperinge voor hun heldhaftig gedrag tijdens de Eerste Wereldoorlog. Philip 'Tubby' Clayton van Talbot House (1965), de Poolse bevrijdingsgeneraal Stanislas Maczek (1969), ruimtevaarder Dirk Frimout (1986) en computerspecialist Pol Hauspie (van L&H, 1999) volgden later nog. In Proven kreeg André Viaene in 1966 de titel van ereburger."Terloops willen we ook eens opmerken dat het nu toch al 23 jaar geleden is dat iemand werd voorgedragen en dat 'de mannelijke kandidaturen' steeds in de meerderheid waren. We hopen dan ook dat het voordragen van een kandidaat en vooral ook kandidate voor het ereburgerschap van onze stad nog iets vlotter zal verlopen, hoewel het steeds zal moeten gaan om 'uitzonderlijke verdiensten' van de persoon in kwestie", zei Johan Lefever."We zien ook wel uit naar de concrete invulling van dit ereburgerschap. Wanneer en hoe vooral ook 'hoe' zal het verlenen van de titel gebeuren? We veronderstellen dat hier geopteerd zal worden voor één of andere vorm van officiële ceremonie al of niet in samenwerking met Talbot House, omdat we vernomen hebben dat ook daar half oktober nog één en ander gepland staat rond het vieren en vooral eren van de man in kwestie", besloot Lefever."Er is nog geen concrete datum voorzien", zei burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). "De Schotse Clan voorziet een ceremonie half oktober in Talbot House. Hoogstwaarschijnlijk zullen we daarbij aansluiten. Maar we moeten zeker de coronaregels afwachten, vooral gezien de risicoleeftijd van betrokkene." (AHP)