Guido Decorte gooide deze denkpiste de groep in tijdens zijn repliek op de eindtussenkomsten van de diverse fractieleiders, het orgelpunt van de reeks van vijf begrotingszittingen van de provincieraad. Waarbij het opmerkelijke was dat het op elk van die dagen veel meer over de nakende afslanking van de provincies is gegaan dan over het eigenlijke budget 2016 en de beleidsopties die erin...

Guido Decorte gooide deze denkpiste de groep in tijdens zijn repliek op de eindtussenkomsten van de diverse fractieleiders, het orgelpunt van de reeks van vijf begrotingszittingen van de provincieraad. Waarbij het opmerkelijke was dat het op elk van die dagen veel meer over de nakende afslanking van de provincies is gegaan dan over het eigenlijke budget 2016 en de beleidsopties die erin vervat zitten. Zijn repliek begon Decorte overigens met nogmaals terug te komen op zijn openingstoespraak op 16 november. Daarin had hij veel vraagtekens geplaatst bij de haalbaarheid van de datum van 1 januari 2017 om de afslanking van de provincies door te voeren. Want Vlaanderen is blijkbaar nog met niks klaar, en over van alles en nog wat heerst de grootste onduidelijkheid"Betere resultaten""Een verhaal dat blijkbaar gedurfd was en is doorgedrongen tot de Commissie Binnenlandse Zaken in het Vlaams Parlement. Het is blijven hangen ...", aldus Guido Decorte. "Ik maak hier bij deze dan ook een nieuwe piste openbaar, die op het eigenste moment ook besproken wordt binnen het projectteam van de Vlaamse overheid. Een voorstel waarbij de Vlaamse overheid voortaan bilateraal gaat onderhandelen met elke provincie. Want elke provincie is anders en heeft andere accenten en prioriteiten.""Dit is volgens mij een aanpak die beslist betere resultaten zal opleveren. Ik geloof er, eerlijk waar, echt in. Ik hoop dan ook dat fractieleider Kristof Pillaert van N-VA deze piste wil ondersteunen naar zijn minister Liesbeth Homans toe."Die steun zal hij allicht goed kunnen gebruiken, want het is nog maar zeer de vraag of de minister deze nieuwe denkwijze genegen zal zijn. Maar het is duidelijk dat Guido Decorte deze piste niet zomaar lanceert : hij kan op de steun rekenen van zijn CD&V, die in de Vlaamse regering ook nog altijd een flinke vinger in de pap heeft. Alweer een heikel punt voor de regeringsploeg die het de hele week al zo moeilijk heeft.