Die uitspraak kwam in de marge van de voorstelling van de stadsrekening 2017. Vanavond legt financiënschepen Boudewijn Laloo (CD&V) die cijfers voor aan de Brugse gemeenteraad.
...