Die uitspraak kwam in de marge van de voorstelling van de stadsrekening 2017. Vanavond legt financiënschepen Boudewijn Laloo (CD&V) die cijfers voor aan de Brugse gemeenteraad.
...

Die uitspraak kwam in de marge van de voorstelling van de stadsrekening 2017. Vanavond legt financiënschepen Boudewijn Laloo (CD&V) die cijfers voor aan de Brugse gemeenteraad.Andermaal behoort Brugge tot de financieel gezondste steden van het land", zegt Boudewijn Laloo. Brugge voldoet immers met brio aan twee decretale verplichtingen : het resultaat op kasbasis (het geld dat Brugge in kas vrij ter beschikking heeft) én de autofinancieringsmarge (hoeveel de Stad in staat is bijkomend te investeren zonder extra te moeten lenen) moeten positief zijn. De financiënschepen slaagde erin het boekjaar 2017 af te sluiten met een kasoverschot van 22,5 miljoen euro en een autofinancieringsmarge van 17,3 miljoen euro.SpaarpotjeAls je er het stedelijk spaarpotje van 75,5 miljoen euro aan reeds bestemde gelden bij rekent, mogen we zeggen dat Boudewijn Laloo Brugge opzadelt met een potje van maar liefst 100 miljoen euro. 43,3 miljoen euro is bestemd voor het Toekomstfonds, dat Brugge een buffer biedt voor nieuwe uitdagingen. Daarnaast wordt 8 miljoen euro binnenkort besteed aan de aankoop van de kazerne Knaepen in Zeebrugge, 6,5 miljoen euro als eerste schijf voor de realisatie van een nieuw beurs- en congresgebouw en 4,6 miljoen euro voor het museaal investeringsfonds.Boudewijn Laloo gaat er prat op dat hij de stadsschuld kon terugdringen tot 82 miljoen euro. "In het jaar 2000 bedroeg die nog 145 miljoen euro ! Dat is een daling met 44%", glundert de financiënschepen. Burgemeester Renaat Landuyt (SP.A) stipt aan dat één vijfde van het stadsbudget naar cultuur gaat.BelastingenDe belastingen brachten de Stad in 2017 maar liefst 97 miljoen euro aan ontvangsten. Boudewijn Laloo zocht heel wat inkomsten bij niet-Bruggelingen : de toeristentaks (3,5 miljoen euro), inkomgelden uit de stedelijke musea (4,3 miljoen euro), boottochtjes op de reien (2,3 miljoen euro) en tweede verblijven (1,3 miljoen euro). "Op die manier kunnen we onze nieuwe beurshal en expohal financieren, we moeten geen geld halen bij de Bruggelingen. dat is onze nieuwe manier van werken", aldus de financiënschepen en de burgemeester.