Uitbreiding Beukenbos door meerderheid goedgekeurd op gemeenteraad

Burgemeester Simon Lagrange. © GF
Redactie KW

De gemeenteraad, met ook nog negen toegevoegde punten van de raadsleden alsook een mondelinge vraag, werd afgesloten met een traktatie door voorzitter Franky De Coster en burgemeester Simon Lagrange. De voorzitter was dinsdag jarig, de twee kinderen van de burgemeester waren op dezelfde dinsdag jarig.

Eerst was er, zoals gebruikelijk, pro en contra tijdens de behandeling van de agenda van het schepencollege en de toegevoegde punten.

De aankoop van gronden voor de uitbreiding van het Beukenbos werd toegelicht door schepen Olivier Peirs (GVZ). Een deel van het ruimtelijk uitvoeringsplan RUP (Karreweg) is hierbij aan de orde. Het tien jaar geleden aangelegd Beukenbos is hierdoor aan uitbreiding toe. Meer natuur, groen en bos is volgens schepen Peirs welkom. De aankoop van de gronden gaat over een oppervlakte van anderhalve hectare.

Henk Heyerick (CD&V) had zijn eigen visie. Hij vond dat met twee maten en twee gewichten is gewerkt. Volgens bepaalde documenten zou het volgens Heyerick zelfs mogelijk zijn in die zone bouwgrond aan te kopen aan 175 euro per vierkante meter. Hij wil daarvoor vlug naar de bank gaan, maar de interpellant kon de geciteerde verkoopprijs niet geloven, al zou dat volgens hem een zeer goede belegging zijn. Hij kreeg het deksel op de neus van Steven Van Troys (fractieleider Open Zulte) die tijdens de zitting had opgezocht dat in de deelgemeente Olsene gronden aan 178 euro per vierkante meter te koop zijn . Hij nodigde Heyerick uit om deze week vlug naar de bank te gaan en een aankoop te realiseren. Omtrent de uitbreiding van het Beukenbos was er de goedkeuring van de meerderheid (Open Zulte- N-VA, GVZ) en de onthouding van CD&V.

In het tweede deel van de Statiestraat worden op termijn werken uitgevoerd. Schepen Sophie Delaere (Open Zulte) beseft dat onder andere de voetpaden in slechte staat zijn. Door de werken wil men de verkeersveiligheid vergroten. De procedure mag opgestart worden. Volgens de ontwerper kunnen de kosten voor de werken oplopen tot 31.500 euro.

Er was de jongste weken heisa omtrent de beslissing van de waarnemend gouverneur, die een negatief advies gaf over de samenstelling van de milieuraad. Met een schrijven van 12 november werd door de gouverneur meegedeeld dat het collegebesluit van 26 september, waarin bepaalde wijzigingen waren opgenomen, werd goedgekeurd.

Pieter Verhalle (Open Zulte) en Sally Cosijns (CD&V) hadden het in bijkomende punten over het stijgend aantal inbraken en inbraakpogingen. Volgens de toelichting van burgemeester Lagrange telt men vandaag in 2019 in Zulte een aantal van 29 inbraken of inbraakpogingen. De helft vond plaats sedert het einde van september. Iedereen blijft alert, ook de politiezone zorgt voor een bijkomend toezicht. Ook de netwerken BIN (het aantal groeide intussen tot negen) leveren nuttig werk.

Delphine Vandenbossche (Open Zulte) had het over herbruikbare bekers. Volgens burgemeester Lagrange zoekt de gemeente naar een werkbaar systeem, de uitleendienst zal alvast uitgebreid worden met herbruikbare bekers. De verenigingen en organisatoren zullen in die zin verder gesteund worden. Het gemeentebestuur geeft alvast het voorbeeld. Op de nieuwjaarsreceptie van 5 januari zal geen enkele wegwerpbeker, of verpakking, gebruikt worden.

De verkeersveiligheid aan het kruispunt van de Grote Steenweg, in deelgemeente Olsene, en de herinrichting van de N43 werd geactualiseerd door Catherine De Smet (CD&V). De jongste weken gebeurden aan het kruispunt teveel ongevallen. Catherine De Smet stelt zich vragen over de verkeersveiligheid en het afstemmen van de verkeerslichten. Ook wil zij weten wanneer de herinrichtingswerken aan de N43 starten. Schepen Delaere onderlijnde dat vroeger al de lichten werden aangepast en bijgestuurd. Voor de werken aan de N43 volgt de aanbesteding in 2021 en de uitvoering in 2022. Henk Heyerick vond dat dit veel te laat is, en de werken al in de vorige legislatuur moesten uitgevoerd zijn. De bestuursmeerderheid van toen en nu had een andere visie.

Marc Nachtergzele (CD&V) en Sally Cosijns vinden dat de locaties van de AED toestellen moet herbekeken worden. Op de gemeente zijn er nu elf aanwezig. Bepaalde voetbalploegen, zoals Eendracht Machelen, zorgden voor een AED toestel in eigen beheer.

De buitenschoolse kinderopvang is een doorn in het oog van Henk Heyerick, die moet vaststellen dat ouders en vrouwen in zwangerschapsverlof geweigerd worden. Hij denkt dat het aanbod van buitenschoolse opvang moet uitgebreid worden. Schepen Linda Detailleur (N-VA) gaf een gedetailleerde uitleg en onderlijnde dat zwangerschapsverlof geen ziekte is. Op doktersadvies moet het wel mogelijk zijn in dergelijke gevallen een kinderopvang te voorzien. De vraag naar uitbreiding is opgenomen in het meerjarenplan. De voorrangsregels kunnen op termijn herbekeken worden.

Marc Devlieger (CD&V) blijft niet ongevoelig voor de toenemende agressie in de containerparken. Hij wil weten hoe de toestand in Zulte is en kreeg van schepen Frederic Hesters (Open Zulte) het geruststellend antwoord dat er, wat het containerpark in Zulte betreft, geen officiele meldingen van agressie zijn.

Lieven Lippens (CD&V) dringt aan om in de Waalstraat een verlichtingspaal naar de overkant van de straat te brengen. In twee jaar tijd werd de paal door vrachtwagens al achtmaal omver gereden. Schepen Delaere zoekt naar een oplossing om de paal, in overleg met de betrokkenen die in die zone wonen, te verplaatsen.

Natasja De Vos (Open Zulte) vraagt op de gemeente een natuurbegraafplaats in te richten. Dat gebeurde nu al op drie andere plaatsen in Vlaanderen . Schepen Michael Vandemeulebroecke (Open Zulte) zal de vraag voorleggen aan de technische dienst om uit te zoeken waar een natuurbegraafplaats kan ingericht worden, eventueel via uitbreiding van een bestaande begraafplaats.

Volgens Henk Heyerick kan het niet dat een commissievergadering een kwartiertje duurt en dit de gemeentekas 3500 euro kost. Hij denkt dat enkel dan commissievergaderingen moeten gehouden worden als het echt zinvol is. Hij werd gedribbeld door burgemeester Lagrange die stelt dat de commissies goed hun werk doen en telkens, op uitzondering van het kwartiertje in de vorige week, minstens één uur duren. Heyerick had het ook over de kapel in Machelen, eigendom van Veneco, en nog altijd niet verkocht. Bepaalde projecten werden door Veneco geweigerd. Heyerick denkt dat de gemeente uiteindelijk Veneco onder druk moet zetten en voor bepaalde projecten eventueel moet samenwerken met deze intercommunale. Burgemeester Lagrange deelt de bezorgdheid van de interpellant en kon meedelen dat de “Kunstzomer in de Leiestreek” volgend jaar in de kapel doorgaat. Ook zijn workshops op til (RMN).

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.