Tweede poging van klimaatactivist om Brugse Burg te beplakken gelukt

Stefan Vankerkhoven

Na twee hongerstakingen wou klimaatactivist Wouter Mouton maandagnamiddag voor de gemeenteraadszitting papier op de gevel van het Brugse stadhuis plakken met een waarschuwende boodschap. Maar hij werd preventief opgepakt door de politie, zijn plakmateriaal werd in beslag genomen. Donderdag ondernam hij een tweede, geslaagde poging.

“Kersttijd staat vaak synoniem voor ongebreideld consumeren” hekelt de Brugse arbeider en klimaatactivist Wouter Mouton. “Zo hoort het te lopen als we de illusie van de eeuwigdurende economische groei nog wat langer willen geloven. Dit waanidee wordt aan alle kanten ondersteund en gesubsidieerd. Uiteraard ook in Brugge, dat leeft bij gratie van het heilige toerisme.”

“Maar de kersttijd zorgt tegelijk voor een mooi kader voor een protestactie. Na twee hongerstakingen de voorbije jaren had ik iets anders gepland, naar aanleiding van de laatste gemeenteraad van het jaar. Ik wou er samen met enkele extinction rebellion (xr) vrienden papieren aan het stadhuis plakken.”

Gearresteerd

“De papieren zijn de 40 pagina’s tellende samenvatting van het laatste IPCC rapport. Met die pagina’s wilden we het woord “DOOD” vormen centraal aan het stadhuis”, vervolgt Wouter Mouton. Maar de lokale politie snoof onraad, nadat de klmimaatactivist die zelf op de hoogte gebracht had van de actie.

Wouter Mouton bij zijn vorige klimaatactie in Brugge.
Wouter Mouton bij zijn vorige klimaatactie in Brugge. © Davy Coghe

Hij wou om 15 uur postvatten op de Brugse Burg, met enkele xr vlaggen, grote oranje borden en een megafoon om wat lawaai te maken. De politie werd op de hoogte gebracht dat er een actie aankomt maar kreeg geen details. Nog vooraleer hij de hostorische gevel van het stadhuis kon beplakken werd Wouter Mouton gearresteerd.

Rapport

Het belang van het IPCC rapport is volgens Wouter Mouton niet te onderschatten: “Het is een organisatie van de Verenigde Naties en het belangrijkste orgaan wat betreft verzamelen van wetenschappelijke studies mbt het klimaat. Het vorige rapport dateert van 2013-2015 en diende als basis voor het Parijsakkoord. Er wordt hierin inzicht gegeven in de huidige toestand van het klimaat, inclusief hoe het verandert en de rol van menselijke activiteit hierin. Aan de hand van verschillende scenario’s wordt een toekomstbeeld geschetst, en risico’s en beperkingen voor bepaalde regio’s worden behandeld.”

“Wat dit alles heel concreet voor Brugge betekent kan uiteraard niemand zeggen, maar iedereen herinnert zich misschien wel de hittegolven van de voorbije zomers of de overstroomde straten in het voorjaar. Weersomstandigheden die vaker zullen voorkomen en enkel zullen verergeren. Brugge is allesbehalve veilig, alle reden voor een verantwoordelijk stadsbestuur om een preventieve steen bij te dragen en hiernaast de gevolgen trachten te beheersen om de meest kwetsbare mensen te beschermen.”

“Toch lijkt hier niet veel van te merken. Er worden nog steeds bouwplannen gemaakt, zelfs vaak in waterrijke gebieden, aanleg van parkeerplaatsen om het autoverkeer te stimuleren, zorg voor kostbare plaatsen als de Spie of de Mispelaar, warmtenetmogelijkheden worden niet ten volle benut, waarom niet meer alternatieve energie.”

Wanhoop

“Mijn grote bezorgdheid rond de klimaatcrisis stimuleert me om acties te ondernemen en zowat al mijn vrije tijd en ouderschapsverlof hieraan te spenderen. Niettegenstaande mijn wanhoopsgevoelens hierrond ben ik steeds begripvol gebleven en dankbaar voor de reeds geleverde inspanningen van het stadsbestuur. Maar het aanhoudend ondoorzichtige en inhoudelijk ver ontoereikende klimaatbeleid van de stad maakt steeds moeilijker. Drie volle jaren na de gemeenteraadsverkiezingen is er nog steeds geen klimaatplan.”

“Anderhalf jaar geleden schreef Brugge zich in in het burgemeestersconvenant. 40 procent minder uitstoot tegen 2030 is het doel, dit is ruimschoots onvoldoende om onder de veilige grens van 1,5 graden opwarming te blijven. Europa engageert zich om tegen dan 55 procent minder uit te stoten. Brugge heeft nog niet eens een plan, wat een lachertje. Het is duidelijk dat het klimaat geen prioriteit is in Brugge, dit terwijl het de grootste en belangrijkste uitdaging is waar we mee geconfronteerd worden”, aldus Wouter Mouton.

Na zijn adminstratieve aanhouding mandag was hij niet ontmeodigd, donderdag ondernm hij ùmet succes een tweede poging om de letters ‘dood’ op het Brugse stadhuis te plakken.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.