"De dossiers voor de gemeenteraads- en OCMW-vergaderingen worden uitsluitend ter beschikking gesteld via het elektronische COBRA-platform, zoals ook is voorzien in het huishoudelijke reglement", stelt Stijn Hommez, fractievoorzitter !NPSRAAK.
...