"De dossiers voor de gemeenteraads- en OCMW-vergaderingen worden uitsluitend ter beschikking gesteld via het elektronische COBRA-platform, zoals ook is voorzien in het huishoudelijke reglement", stelt Stijn Hommez, fractievoorzitter !NPSRAAK.
...

"De dossiers voor de gemeenteraads- en OCMW-vergaderingen worden uitsluitend ter beschikking gesteld via het elektronische COBRA-platform, zoals ook is voorzien in het huishoudelijke reglement", stelt Stijn Hommez, fractievoorzitter !NPSRAAK."De Algemeen Directeur bevestigt trouwens in een mail op 12 juni dat er - een half uur voor de aanvang van de algemene gemeenteraadscommissie van 20 juni - 'iemand' van ICT de toegangsproblemen tot Cobra zou oplossen. Het feit dat wij niet tijdig inzage in de betreffende dossiers en stukken kunnen krijgen, is een grove schending van het inzagerecht en de openbaarheid van bestuur. Het ware wijzer geweest om de vergaderingen uit te stellen, zodat wij ons degelijk zouden kunnen voorbereiden, maar dat gebeurt dus niet! De Algemeen Directeur laat weten dat er is beslist om de gemeente- en OCMW-raad zoals gepland op 24 juni toch te laten plaatsvinden. Dit is niet rechtsgeldig, en daarmee kunnen wij niet akkoord gaan. Daarom hebben wij een klacht ingediend bij de gouverneur en zullen wij maandagavond niet aanwezig zijn."Deze reactie is bij de burgemeester en de meerderheidspartijen (Veurne Plus en CD&V) in het verkeerde keelgat geschoten."De meerderheid van CD&V en Veurne Plus heeft met verbazing kennis genomen van de klacht naar de Gouverneur en het voeren van een lege-stoelpolitiek", zegt burgemeester Peter Roose (Veurne Plus). "De oppositie is blijkbaar vooral met zichzelf bezig in plaats van de belangen van de stad te verdedigen. Alle wettelijke termijnen die geldig zijn bij de oproeping van de gemeenteraad werden gerespecteerd. De nieuwe versie van de Cobra-notuleringssoftware die extra bescherming biedt in het kader van de GPDR-wetgeving leverde inderdaad wat problemen op. Maar zowel de ICT-dienst als het stadssecretariaat hebben al het mogelijke gedaan om alle raadsleden zo snel mogelijk toegang te verschaffen tot het digitale platform. Bij de meeste raadsleden (meerderheid én oppositie) is dit zeer vlot verlopen, met of zonder deskundige begeleiding. Sommige raadsleden hebben de aangeboden hulp geweigerd... en roepen nu het hardst dat ze niet tijdig inzage hebben gekregen in sommige documenten."Burgemeester Roose is bijzonder misnoegd dat de administratie met de vinger wordt gewezen: "Zij hebben juist alle flexibiliteit aan de dag hebben gelegd om de raadsleden bij te staan. Het is niet de eerste keer dat leden van !NSPRAAK ambtenaren met naam en functie zwaar hekelen. Deze wijze van handelen kan niet door de beugel. Wanneer de rekeningen van 2018 en het participatiereglement artikelsgewijs worden besproken in commissie, blijft de oppositie afwezig, net als wanneer de ICT-dienst de avondvergadering bijwoont om raadsleden met raad en daad bij te staan voor resterende problemen. De meerderheid speelt niet mee in dergelijke politieke spelletjes. Onze inwoners zijn hiermee niet gebaat."(MVQ)