Trouwe partijsoldaat Joeri Deprez wordt schepen in Staden: “Beloning voor vele werk”

Redactie KW

Joeri Deprez stelt zich al bijna 30 jaar ten dienste van Open VLD. Trouwe partijsoldaat Joeri ziet die inzet nu beloond met een schepenambt. Joeri is heel tevreden dat hij schepen is, maar zegt dat hij ook tevreden zou geweest zijn als hij geen mandaat binnengehaald had. Het algemeen belang heeft volgens de kersverse schepen dan ook voorrang op individueel belang.

Joeri werd al op jonge leeftijd actief in de liberale beweging. “Ik was al als kind geïnteresseerd in politiek”, vertelt Joeri. “Nochtans waren mijn ouders niet politiek actief. Op mijn zestiende werd ik secretaris van het in Staden pas heropgerichte Willemsfonds. Via verenigingen ben ik de politiek ingerold.”

Joeri stond ook aan de wieg van Jong VLD Staden. “Jong VLD Staden is eigenlijk uit Jong VLD Roeselare gegroeid”, weet Joeri. “Op een bepaald moment organiseerde Roeselare een galabal waarop een jong gastje aanwezig was dat meteen opviel door zijn enthousiasme. Dat gastje bleek huidig burgemeester Francesco Vanderjeugd te zijn. Ik heb hem toen aangesproken en hem op sleeptouw genomen. Ik beschouw me eigenlijk als de politieke peetvader van Francesco.”

Oprichting Jong VLD

Uiteindelijk werd in Staden een eigen afdeling van Jong VLD opgericht. Joeri werd de eerste voorzitter. “Jong VLD is uiteindelijk een kweekvijver gebleken voor de huidige politici”, vertelt Joeri. “Het pas opgerichte Jong VLD was een goede, sterke groep. Francesco en gewezen gemeenteraadvoorzitter Bart Bostoen konden er ontbolsteren.”

Joeri bekleedde tot dusver nog maar één keer een mandaat: hij was van 2002 tot 2006 gemeenteraadslid. Dat hij nu schepen is, beschouwt hij als een beloning voor jarenlang werken. “Niemand had dergelijk resultaat voor Open VLD verwacht”, aldus Joeri. “Onze burgemeester speelde een grote rol in het succes, maar we bereikten dat resultaat ook door jarenlang werken en door het brengen van een positief verhaal.”

“Ik had wel gerekend op een zetel in de raad, maar schepen worden is toch boven alle verwachtingen. Het hoogste waar ik op gehoopt had, was voorzitter van de gemeenteraad worden.”

Ik beschouw me eigenlijk als de politieke peetvader van Francesco

“Ik zou echter ook tevreden zijn geweest als ik bij hetzelfde resultaat toch geen mandaat gekregen had”, gaat Joeri verder. ” We hebben met onze groep zes jaar goed gewerkt en dan moet je tevreden zijn.”

“Het algemeen belang heeft immers voorrang op het individueel belang. Ook indien ik geen mandaat gehad zou hebben was ik zeker actief gebleven achter de schermen. Politiek is een microbe die je bij mij niet weg krijgt.”

Joeri zegt heel tevreden te zijn met zijn bevoegdheden. “Ik had wel een aantal andere zaken op het oog”, bekent Joeri. “Jeugd was er een van omdat ik zelf kleine kinderen heb. Die bevoegdheid bleek evenwel beter aan te sluiten bij het takenpakket van collega Gwendolyn Vandermeersch. Niettemin voel ik me goed bij mijn bevoegdheden. Het zijn zaken die me echt liggen.”

Balans werk-politiek

Naar de balans werk-politiek wordt het wel even zoeken. “Makkelijk wordt het zeker niet”, weet Joeri. “Mijn werkgever geeft me de kans om politiek actief te zijn. Ik ben daar dankbaar voor.”

“Het wordt zoeken naar evenwicht om mijn schepenfunctie en mijn functie op het werk naar behoren te verrichten. Ik ben er evenwel van overtuigd dat het goed komt. Daarnaast wil ik ook de nodige tijd aan gezin en familie besteden, maar ook dat komt wel goed.”

“Niet trots op VVDS, maar geen spijt”

Trouwe partijsoldaat Joeri Deprez keerde Open VLD maar één keer de rug toe. In 2006 trok hij met de lijst Vrij Vlaams Dynamisch Staden naar de kiezer. Hij kon er zich niet langer in vinden dat Open VLD zich opnieuw engageerde voor de lijst Samen.

Samen was een samengaan van Open VLD, SP.A, Groep Aktie en onafhankelijken. Samen nam in 1994 voor het eerst aan de verkiezingen deel en werd in 2012 ontbonden. De lijst slaagde er nooit in de macht van de toenmalige CD&V-meerderheid te breken. Joeri zag Samen al in 2006 niet langer zitten. “Als liberaal pur sang kon ik me niet meer vinden in het Samenverhaal”, vertelt Joeri. “Ik was er voorstander van dat Open VLD onder eigen vlag naar de verkiezingen zou trekken. Het lokaal bestuur besliste om toch onder de Samenvlag verder te gaan.”

Joeri, die toen vier jaar als gemeenteraadslid gezeteld had, wilde zich niet neerleggen bij die beslissing. Dat leidde ertoe dat hij samen met Open VLD-partijgenoot en collega-gemeenteraadslid dokter Raphaël Vander Stichele met een eigen lijst naar de kiezer trok. Vrij Vlaams Dynamisch Staden (V. V. D. S.) behaalde met een onvolledige lijst net geen zetel. Open VLD trok zich tijdens de legislatuur 2006-2012 alsnog terug uit Samen.

Joeri Deprez en Raphaël Vander Stichele waren na het einde van Samen in 2012 opnieuw kandidaat op de lijst van Open VLD. “Ik heb geen spijt van V. V. D. S.”, stelt Joeri, “Maar ik ben er ook niet trots op. Ik heb de partij toen schade berokkend, maar aan de andere kant is het voor een stuk ook het begin geweest van waar we nu met Open VLD staan. Ook mezelf heb ik toen eigenlijk schade berokkend. Ik was gemeenteraadslid en heb een mogelijk nieuw mandaat opgegeven. Nu zou ik dergelijke beslissing niet meer nemen. Als je jonger bent, ben je vlugger categoriek voor of tegen iets. Met ouder worden ga je meer relativeren. Reactie op een actie is niet goed. Met dialoog raak je veel verder. Nu zou ik de zaken anders aanpakken en voor de dialoog gaan.”

“Bart Bostoen is vriend voor het leven”

Joeri Deprez is nog altijd heel close met Bart Bostoen. Hij noemt de gewezen gemeenteraadsvoorzitter een vriend voor het leven. Bart Bostoen verliet de gemeenteraad nadat hij in 2017 om professionele redenen naar Koksijde verhuisde.

“Bart heeft enorm veel voor Staden gedaan en is iemand die heel goed weet wat politiek inhoudt”, vertelt Joeri. “Bovendien beschikt hij over een heel groot netwerk. Bart is inhoudelijk heel sterk en zorgde voor de link tussen Brussel en Open VLD Staden. Ook tijdens de politieke impasse heeft hij zeker een meerwaarde gehad. Als Bart in Staden gebleven was dan was hij nu zeker schepen. Bart verhuisde naar Koksijde en staat nog altijd 100 % achter die beslissing. We gunnen elkaar ons succes. Bart is voor mij een soort familielid geworden. Hij was de eerste die me na de verkiezingen belde om me proficiat te wensen. Bart is ondertussen actief bij Open VLD Koksijde. Op termijn zal hij ook daar zeker potten breken.” (BCH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.