Tristan woont nog thuis bij zijn ouders Kurt en Kathy Top en zijn jongere broer Eliot in de Oudstrijderslaan in Langemark. "En vergeet zeker ook mijn vriendin Julie Bonte niet te vermelden", drukt hij ons op het hart. Hij heeft net zijn tweede jaar handelswetenschappen achter de rug. "Ik combineer mijn studies met de gemeenteraad en het voetbal. Als ik eens een fractievergadering moet missen, dan gaat mijn vader in mijn plaats. Ik draag mijn steentje bij tot het debat en word goed omringd en geïnformeerd."
...

Tristan woont nog thuis bij zijn ouders Kurt en Kathy Top en zijn jongere broer Eliot in de Oudstrijderslaan in Langemark. "En vergeet zeker ook mijn vriendin Julie Bonte niet te vermelden", drukt hij ons op het hart. Hij heeft net zijn tweede jaar handelswetenschappen achter de rug. "Ik combineer mijn studies met de gemeenteraad en het voetbal. Als ik eens een fractievergadering moet missen, dan gaat mijn vader in mijn plaats. Ik draag mijn steentje bij tot het debat en word goed omringd en geïnformeerd."Tristan stond in oktober 2018 voor het eerst op een lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen. Hij raakte uiteindelijk net niet verkozen voor de gemeenteraad, maar werd wel lid van het Bijzonder Comité voor Sociale Dienst. "Dat was eigenlijk intensiever dan nu in de gemeenteraad", vertelt hij. "Daar komt men driewekelijks in besloten kring bijeen. Het gaat om delicate dossiers van mensen in miserie en vaak ook van wie je het niet zou verwachten. De sociale dienst maakt voorafgaandelijk een grondige selectie. Er wordt daar zeker geen Sinterklaas gespeeld. Als je na afloop van zo'n vergadering naar huis fietst, blijft dat wel hangen. Je bent tevreden dat je mensen kan helpen."In februari kwam Tristan uiteindelijk in de gemeenteraad terecht na het overlijden van Johan Vannoote. "Johan was een vriend van mij. We hadden een goede band. Hij was een uniek persoon. Johan zei: 'Tristantje, ik zou graag hebben dat jij mijn plaats inneemt'. Christel, de vrouw van Johan, blijft een goede vriendin. Ondertussen heb ik drie gemeenteraden meegemaakt. Het gaat er correct aan toe. Het is geen toneel zoals op het hoogste politiek niveau. Er wordt goed samengewerkt."Zelf heeft Tristan grote interesse voor sport en jeugdverenigingen. "Ik speel zelf bij de U21 bij VK Langemark-Poelkapelle. Het is belangrijk dat verenigingen en sportclubs weten dat er circa 89.000 euro beschikbaar is om tegemoet te komen aan extra uitgaven ten gevolge van corona. Met een onderbouwd dossier kan men aankloppen bij de gemeente. Het is belangrijk naar hen te luisteren en hun noden mee te nemen naar ons politiek overleg."De jongeling komt zelf uit een Vlaams nationalistisch nest. "De Bruynsteens zijn Vlaams nationalistisch. Op 11 juli wappert steevast de vlag buiten. Het begon met pépé Brom (wijlen André Bruynsteen, red.). Hij voerde met mijn vader vaak politieke gesprekken. Ik was toen nog te klein om dat allemaal te volgen. Wat zou ik graag nog een keer met hem een politiek gesprek voeren..."Die politieke interesse van Tristan ontging het bestuur van N-VA niet. "Eerst werden mijn vader en moeder gepolst om zich kandidaat te stellen, maar zij hadden daar echt geen tijd voor. Peter Vantomme en Dominique Cool zijn dan later terug gekomen en ik heb vrijwel meteen toegehapt. Ik had bij de gemeenteraadsverkiezingen niet de ambitie om direct verkozen te raken, maar haalde toch maar mooi 422 voorkeurstemmen. Ik vond dat een schitterend resultaat. Mensen kunnen helpen, daar haal je het meeste voldoening uit." (pco)