Het dossier van de heraanpak van de trage wegen werd toegelicht door schepen Sophie Delaere (Open Zulte). Uit haar betoog bleek dat heel wat trage wegen en onverharde verbindingswegen een poetsbeurt nodig hebben. Zij had het over de Bisdonkstraat, de Stokstormestraat, de Lange Dreef, de Meylegemstaat en de Zandweg. Volgens schepen Delaere is de kostenraming 600.000 euro, de helft van de raming van tien jaar geleden.
...

Het dossier van de heraanpak van de trage wegen werd toegelicht door schepen Sophie Delaere (Open Zulte). Uit haar betoog bleek dat heel wat trage wegen en onverharde verbindingswegen een poetsbeurt nodig hebben. Zij had het over de Bisdonkstraat, de Stokstormestraat, de Lange Dreef, de Meylegemstaat en de Zandweg. Volgens schepen Delaere is de kostenraming 600.000 euro, de helft van de raming van tien jaar geleden."Wij voeren gewoon uit wat Henk Heyerick in zijn hoedanigheid van burgemeester in 2010 had beloofd aan de mensen", aldus Delaere. Ze gaf voorlezing van de brief, met de handtekening van Heyerick en vond het verrassend dat er nu vanwege Heyerick opmerkingen kwamen over iets wat hij zelf destijds had beloofd.Heyerick had het er bepaald moeilijk mee dat 24.000 euro is uitgetrokken om de Meylegemstraat te verharden, een straat waar amper drie huizen staan. Hij vroeg aangaande dit agendapunt een gesplitste stemming, zodat 'per straat' kon gestemd worden. Voor de Meylegemstraat was van er van CD&V een kordaat 'neen', voor de Zandweg een onthouding. De andere delen van het dossier werden unaniem goedgekeurd.De gratis grondafstand in de Kapellestraat, met de mogelijkheid om een (reserve) woonuitbreidingsgebied aan te leggen, lokte een reactie uit van Heyerick. Eerst vond hij het goed dat op vraag van zijn fractie een aanpassing zal gebeuren. Anderzijds begreep hij niet waarom men nog over een woonuitbreidingsgebied durft spreken, er rekening mee houdend dat dixit Heyerick in de bestaande uitbreidingsgebieden van de woonzones nog plaats is voor...duizend woningen. Volgens schepen Olivier Peirs komt er ook een bosgebied in de buurt van de Kapellestraat. Hij drong bij Heyerick aan om eens na te gaan hoeveel plaats er nu 'echt' is voor woningbouw.In een toegevoegd punt deed Heyerick een oproep om meer kinderen met de fiets naar school te laten komen. Ze zouden een klever op hun fiets of helm krijgen en door de geleverde inspanningen helpen zorgen voor een gezonder milieu (de auto's worden beperkter). Er zouden ook punten kunnen gespaard worden, die dan achteraf de lokale middenstand ten goede komen. Schepen Michael Vandemeulebroecke (Open Zulte) vond het voorstel een waardevol project maar wil eerst een grondig onderzoek doen met alle partners (ook de scholen en de raad van lokale economie) vooraleer te beslissen in te stappen. Heyerick drong aan om al in juni de nodige bijeenkomsten te beleggen, en wil dat project in september zien van start gaan. Dat zou dan een primeur zijn voor Oost-Vlaanderen.(RMN)