Net als andere Vlaamse steden en gemeenten hoort Tielt dit jaar een meerjarenplan op te maken en het wil de Tieltenaar daar actief bij betrekken. Via een online bevraging op www.tielt.kiesmee.be kunnen alle inwoners vanaf 16 jaar kiezen waar de Europastad de volgende zes jaar op inzet. "Men zal kunnen aangeven welke van twaalf beleidsdomeinen - waaronder mobiliteit en fietsbeleid, sport, cultuur, ...