"Op 1 januari werden de prijzen voor sociale huurders door de Vlaamse regering aangepast", zegt gemeenteraadslid en toekomstige schepen Ine Debruyne. "Nogal wat mensen kregen in de kerstperiode een ontnuchterende nieuwe huurberekening in hun brievenbus. Hoewel voor velen de aanpassing beperkt blijft, waren er toch ook berichten te horen van bewoners die een pak meer zouden moeten betalen, vooral hu...

"Op 1 januari werden de prijzen voor sociale huurders door de Vlaamse regering aangepast", zegt gemeenteraadslid en toekomstige schepen Ine Debruyne. "Nogal wat mensen kregen in de kerstperiode een ontnuchterende nieuwe huurberekening in hun brievenbus. Hoewel voor velen de aanpassing beperkt blijft, waren er toch ook berichten te horen van bewoners die een pak meer zouden moeten betalen, vooral huurders met inwonende familieleden met een beperking.""We willen met SP.A ook in Torhout de oneerlijke prijsverhogingen opsporen, zodat onze parlementsleden ermee aan de slag kunnen. Wat al gelukt is voor de gezinnen die zorg dragen voor een familielid met een beperking. De Vlaamse regering zal die prijsstijging terugschroeven. Maar daar stopt het niet. Alle asociale verhogingen moeten eruit. En dus hebben we nood aan concrete voorbeelden. Vandaar dat we, om poolshoogte te nemen en onze bezorgdheid te uiten, de Torhoutse gezinnen bezocht hebben die een sociale woning huren."Het resultaat van de bezoeken? Ine: "Bij veel sociale huurders blijkt de invloed van de nieuwe maatregelen gelukkig vrij beperkt te zijn. Al komt elke prijsstijging hard aan voor wie het moeilijk heeft. De meesten spraken van stijgingen van 20 tot 30 euro per maand. Voor alleenstaanden die van een minimumuitkering leven, is dat veel geld. Zij ventileerden hun ongerustheid.""Voor enkele gezinnen bleek de stijging gevoeliger te zijn: 60 tot 70 euro per maand. Daardoor betalen ze nu een huurprijs die quasi marktconform is, wat weegt op hun budget. Gezinnen die zorg dragen voor een familielid met een beperking reageerden anderzijds opgelucht. Sommigen kregen aanvankelijk te horen dat ze bijna 200 euro extra zouden moeten betalen, maar die drastische maatregel wordt door de Vlaamse regering teruggeschroefd.""Sociaal wonen moet een waardig alternatief zijn voor huurders met weinig inkomsten", vult schepen Paul Dieryckx aan. "Betaalbaar wonen is een van de basisvoorwaarden om ook lokaal de kansarmoede te bestrijden."