Het grote vraagteken is Elke Carette, momenteel de enige vertegenwoordiger van Open VLD in de gemeenteraad. De 43-jarige advocate staat prominent tweede op de Open VLD-lijst voor de provincieraadsverkiezingen, maar volgens welingelichte bronnen haakt ze af voor de gemeenteraad.
...

Het grote vraagteken is Elke Carette, momenteel de enige vertegenwoordiger van Open VLD in de gemeenteraad. De 43-jarige advocate staat prominent tweede op de Open VLD-lijst voor de provincieraadsverkiezingen, maar volgens welingelichte bronnen haakt ze af voor de gemeenteraad.Best wel vervelend is dat de politica op geen enkele vraag daaromtrent reageert. Elk mailtje over het onderwerp blijft onbeantwoord. Wat anno 2018 op z'n minst bedenkelijk te noemen valt.Ook voorzitter Yves Stofferis (41), de sympathieke uitbater van Breskens Lounge & Bistro in de Rijselstraat, kan naar eigen zeggen geen klaarheid verschaffen over de rol die Elke op gemeentelijk vlak nog kan of wil spelen."Wat de rol van Elke bij de gemeenteraadsverkiezingen zal zijn, laat ik voorlopig in het midden", houdt hij zich op de vlakte. "Eerst wil ik er werk van maken om zo snel mogelijk voldoende kandidaten voor onze lijst te vinden."Er hoeft geen tekeningetje bij: de Torhoutse liberalen hebben hun huiswerk nog lang niet af. Begin mei stuurde voorzitter Stofferis een ietwat paniekerig mailtje naar zijn vrienden en kennissen in niet mis te verstane bewoordingen."Door het vele werk in mijn horecazaak is Open VLD een beetje op de achtergrond verdwenen, waarvoor ik me excuseer", klonk het. "Daar wil ik vanaf nu serieus verandering in brengen. Er doen geruchten de ronde als zou Open VLD niet deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen, maar ik kan u verzekeren dat dit niet klopt. Natuurlijk doen we mee aan de verkiezingen! Toch is het niet simpel om 27 personen te vinden die zich willen inzetten voor onze partij. Het is met andere woorden niet gemakkelijk om de lijst gevuld te krijgen. Voelt u zich geroepen om ze te vervolledigen, dan hoor ik het graag."Intussen zijn we alweer een maand verder en blijft de nood aan Open VLD-kandidaten duidelijk hoog. "We zijn inderdaad nog naarstig op zoek naar kandidaten om onze lijst klaar te stomen", bekent Yves. "Door diverse omstandigheden zijn er wat vertrouwde gezichten weggevallen. Sowieso blijft het de bedoeling om deel te nemen aan de lokale verkiezingen. Maar hoe de lijst er precies zal uitzien, is nog niet duidelijk. Dat zal flink wat puzzelwerk vergen en simpel is anders. Ik ben alvast zelf kandidaat.""We hebben beslist om ook onafhankelijke kandidaten op onze lijst te verwelkomen. We zijn een open partij en dus kan iedereen zich aanmelden die zich geroepen voelt om samen met ons te strijden voor onze ideeën. Het worden belangrijke maanden."