Het grote vraagteken is Elke Carette, momenteel de enige vertegenwoordiger van Open VLD in de gemeenteraad. De 43-jarige advocate staat prominent tweede op de Open VLD-lijst voor de provincieraadsverkiezingen, maar volgens welingelichte bronnen haakt ze af voor de gemeenteraad.
...