Torhoutse gemeenteraad buigt zich over… 23 belastingreglementen

Schepen van Financiën Joost Cuvelier leidde de cijferdans tijdens de zitting van de gemeenteraad. © Foto JS
Johan Sabbe

Maandagavond heeft de Torhoutse gemeenteraad zich over liefst… 23 belastingreglementen voor 2019 gebogen. De bijzonderste tarieven blijven onveranderd, en dit nu al jaren na elkaar: 8% aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting en 1.102 opcentiemen op de onroerende voorheffing, ongeveer gelijk aan de vroegere waarde 1.750.

Schepen van Financiën Joost Cuvelier (CD&V) leidde de cijferdans. Paul Dieryckx (SP.A), vanaf januari de enige socialistische schepen in de nieuwe coalitie van zijn partij met CD&V, vroeg na te denken over een lokale taxshift om de sterkste schouders ook de zwaarste lasten te laten dragen. “We dienen de afweging te maken hoe we het aandeel van de gemeentebelasting op de personenbelasting enerzijds en van de opcentiemen op de onroerende voorheffing anderzijds kunnen herschikken.”

Fietsenstallingen en deelauto’s

Bij de meeste punten onthield de oppositie zich, zo bijvoorbeeld over de belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen en fietsenstallingen bij het optrekken van nieuwe meergezinswoningen en appartementsgebouwen.

Eva Maes (N-VA) vroeg om opgelegde afmetingen in te voeren voor de verplichte fietsenstallingen. “Zodat een toevallig vrij muurtje niet kan dienen als officiële fietsenberging”, zei ze.

Ook Paul Dieryckx (SP.A) mengde zich in de debatten. “Wat ons betreft, mag deze belasting verhoogd worden. Almaar meer mensen klagen over het niet meer kunnen parkeren in hun buurt en over fietsen die hinderlijk op het trottoir staan.”

“We moeten de parkeerdruk op het openbaar domein kost wat het kost vermijden”, zei Bertrand Vander Donckt namens Groen. “Ik pleit ervoor om het mogelijke gebruik van deelauto’s in het reglement vast te leggen. Bij het gebruik van deelauto’s kan de stad een afwijking op de parkeernorm toestaan. Op die manier zou het aantal parkeerplaatsen bij grote bouwprojecten verminderd kunnen worden.”

Elke Carette, aan haar allerlaatste zitting bezig gezien Open VLD de komende zes jaar uit de gemeenteraad verdwijnt, stemde tegen. De rest van de oppositie onthield zich. Dit jaar heeft de bewuste belasting 30.000 euro opgebracht.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.