Het geld moet dienen voor een coöperatieve zonnepaneelinstallatie op het dak van het stadskantoor. Die installatie zal stroom leveren aan onder meer elektrische wagens.

Bijdragen aan een betere mobiliteit

"De auto's zullen ingezet worden als dienstwagens voor het lokaal bestuur en als deelwagens voor de deelnemende coöperanten", legde schepen van Milieu Elsie Desmet (CD&V) maandag tijdens de zitting van de gemeenteraad uit. "We voorzien zones waar de wagens ontleend en afgezet kunnen worden. Gemeenten waarmee we op dat vlak zullen samenwerken, zijn Beernem, Oostkamp en Damme."

De zonnepaneelinstallatie op het dak van het stadskantoor zal stroom leveren aan drie elektrische voertuigen. "Op die manier willen we bijdragen aan een betere mobiliteit en stimuleren we de bevolking om bewust met het gebruik van de auto om te gaan", vervolgde schepen Desmet. "Met dit project vervullen we een voorbeeldfunctie voor wat het combineren van duurzame energie en duurzame mobiliteit betreft. We hopen andere gemeenten en overheden te kunnen inspireren."

Project wordt op 260.000 euro geraamd

Via twee laadpunten worden de wagens rechtstreeks van stroom voorzien. De dubbele laadpaal dient toegankelijk te zijn voor zowel de stadsdiensten, als de burgers die in het deelsysteem stappen. Ook andere elektrische voertuigen, die geen deel uitmaken van het project, kunnen opgeladen worden aan de laadpaal.

"We kiezen voor een systeem waarbij het bedrag van de zonnepaneelinstallatie gefinancierd wordt door enerzijds de betrokken burgers en anderzijds de stad, die de volledige installatie huurt voor een bedrag dat lager is dan de gangbare elektriciteitsprijs", aldus Elsie Desmet. "Na twintig jaar verloopt het contract tussen de coöperatie en de stad en wordt de installatie eigendom van het stadsbestuur. We begroten het geheel op 260.000 euro voor de zonnepaneelinstallatie, de aankoop van een elektrisch bedrijfsvoertuig, de aankoop van twee kleinere elektrische stadsvoertuigen, de dubbele laadpaal en de communicatie rond het project."

Sociale woningen niet uit het oog verliezen

De gemeenteraad keurde de samenwerkingsovereenkomst met de provincie West-Vlaanderen voor de opstart van het project goed. "Dit is een mooi initiatief, al hebben we enkele kanttekeningen", zei Bertrand Vander Donckt (Groen). "We vroegen eerder al om de eigenaars en huurders van sociale woningen niet uit het oog te verliezen. We vragen in dit verband opnieuw om de samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappijen en het sociaal verhuurkantoor te bekijken. Op de laatste vergadering van het lokaal woonoverleg werd mij duidelijk dat hier nood aan is er ook bereidheid toe bestaat."

Elsie Desmet (CD&V): "Probleem is dat het geen woningen van de stad zijn. Maar we zullen er de huisvestingsmaatschappijen over contacteren."

Het geld moet dienen voor een coöperatieve zonnepaneelinstallatie op het dak van het stadskantoor. Die installatie zal stroom leveren aan onder meer elektrische wagens."De auto's zullen ingezet worden als dienstwagens voor het lokaal bestuur en als deelwagens voor de deelnemende coöperanten", legde schepen van Milieu Elsie Desmet (CD&V) maandag tijdens de zitting van de gemeenteraad uit. "We voorzien zones waar de wagens ontleend en afgezet kunnen worden. Gemeenten waarmee we op dat vlak zullen samenwerken, zijn Beernem, Oostkamp en Damme."De zonnepaneelinstallatie op het dak van het stadskantoor zal stroom leveren aan drie elektrische voertuigen. "Op die manier willen we bijdragen aan een betere mobiliteit en stimuleren we de bevolking om bewust met het gebruik van de auto om te gaan", vervolgde schepen Desmet. "Met dit project vervullen we een voorbeeldfunctie voor wat het combineren van duurzame energie en duurzame mobiliteit betreft. We hopen andere gemeenten en overheden te kunnen inspireren."Via twee laadpunten worden de wagens rechtstreeks van stroom voorzien. De dubbele laadpaal dient toegankelijk te zijn voor zowel de stadsdiensten, als de burgers die in het deelsysteem stappen. Ook andere elektrische voertuigen, die geen deel uitmaken van het project, kunnen opgeladen worden aan de laadpaal."We kiezen voor een systeem waarbij het bedrag van de zonnepaneelinstallatie gefinancierd wordt door enerzijds de betrokken burgers en anderzijds de stad, die de volledige installatie huurt voor een bedrag dat lager is dan de gangbare elektriciteitsprijs", aldus Elsie Desmet. "Na twintig jaar verloopt het contract tussen de coöperatie en de stad en wordt de installatie eigendom van het stadsbestuur. We begroten het geheel op 260.000 euro voor de zonnepaneelinstallatie, de aankoop van een elektrisch bedrijfsvoertuig, de aankoop van twee kleinere elektrische stadsvoertuigen, de dubbele laadpaal en de communicatie rond het project."De gemeenteraad keurde de samenwerkingsovereenkomst met de provincie West-Vlaanderen voor de opstart van het project goed. "Dit is een mooi initiatief, al hebben we enkele kanttekeningen", zei Bertrand Vander Donckt (Groen). "We vroegen eerder al om de eigenaars en huurders van sociale woningen niet uit het oog te verliezen. We vragen in dit verband opnieuw om de samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappijen en het sociaal verhuurkantoor te bekijken. Op de laatste vergadering van het lokaal woonoverleg werd mij duidelijk dat hier nood aan is er ook bereidheid toe bestaat."Elsie Desmet (CD&V): "Probleem is dat het geen woningen van de stad zijn. Maar we zullen er de huisvestingsmaatschappijen over contacteren."