Woensdag was er digitaal overleg tussen Laurent Hoornaert (fractieleider Tope8920), schepenen Marleen Soete (CD&V) en Dominique Cool (N-VA) en directeur Sabine De Wandel. "We hadden de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de school van Poelkapelle ontvangen. Ik werd door Dominique Cool opgebeld hoe we daar te...

Woensdag was er digitaal overleg tussen Laurent Hoornaert (fractieleider Tope8920), schepenen Marleen Soete (CD&V) en Dominique Cool (N-VA) en directeur Sabine De Wandel. "We hadden de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de school van Poelkapelle ontvangen. Ik werd door Dominique Cool opgebeld hoe we daar tegenover stonden. Wij hebben als Tope8920 het dossier doorgenomen en daarop het initiatief genomen om digitaal daarover te overleggen. Onze fractie TOPE 8920 wilde het dossier niet onnodig vertragen omwille van de afgeschafte gemeenteraad van maandag 23 maart en stelde deze digitale werkwijze voor", klinkt het."Voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 was ons standpunt over de BKO in Poelkapelle al duidelijk: Een berekend alternatief voor een BKO in de kerk bekijken we graag." Door een recente wijziging in de regelgeving is het voortaan mogelijk om samen met de basisschool een buitenschoolse kinderopvang te realiseren." Er ligt nu een alternatief voor waarin onze fractie en bestuur zich kunnen vinden. Na grondige discussie met schepenen Cool en Soete heeft onze fractie haar akkoord gegeven", zegt Laurent Hoornaert."Wij gaan als fractie op deze overeenkomst niet meer terugkomen. Uiteraard gaan we dat in een gemeenteraad goedkeuren. We gaan daar geen opmerkingen meer over geven. Het is belangrijk dat het schoolbestuur als bouwheer aan de slag kan. De plannen dateren trouwens al van eind 2012. Er kan een architect gegund worden om de bestaande schetsen te verfijnen."SP.A nam niet deel aan het digitaal overleg, maar speelde hun opmerkingen door aan het schepencollege.(pco)