Europarlementslid Tom Vandenkendelaere uit Roeselare zal de vergadering voorzitten. "In Europa is één op de vijf jongeren werkloos. Dit is onaanvaardbaar", zegt hij. "Met de jongeren van de EVP-...