Het is een vrij grillig afgetekende RUP die al vrij dicht bebouwd is. "We moeten in de toekomst de aantrekkelijkheid van dat gebied behouden en nog verhogen", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Rudy Rommens (CD&V). "Maar het is niet gemakkelijk om als gemeente zoveel jaren voor...