Het is een vrij grillig afgetekende RUP die al vrij dicht bebouwd is. "We moeten in de toekomst de aantrekkelijkheid van dat gebied behouden en nog verhogen", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Rudy Rommens (CD&V). "Maar het is niet gemakkelijk om als gemeente zoveel jaren voor...

Het is een vrij grillig afgetekende RUP die al vrij dicht bebouwd is. "We moeten in de toekomst de aantrekkelijkheid van dat gebied behouden en nog verhogen", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Rudy Rommens (CD&V). "Maar het is niet gemakkelijk om als gemeente zoveel jaren vooraf vast te leggen wat er kan en mag."Het groene hart van dat gebied zijn de tuinen van het klooster en de lagere school. In de Kloostertuin is halfopen en gesloten bebouwing mogelijk en aan de inrit van de Kloostertuin mag slechts een beperkt aantal meergezinswoningen (appartementen) komen. De Stationsstraat heeft nog altijd een gemengde functie. In de Violierstraat moet het een woonzone zijn voor zorgflats (OCMW), dagopvang en andere woonvormen die daarbij aansluiten.De N-VA zou in de Violierstraat naast de basisschool graag de mogelijkheid zien om er kinderopvang in te richten. "Omdat er nood is aan meer kinderopvang", zegt Gudrun."Enkele jaren geleden stelden we vast dat er in Lendelede voldoende kinderopvang was", zegt Pedro Ketels (CD&V). "De gemeente kocht daar een stuk grond, maar als we daar een extra kinderopvang zouden bouwen, krijgen we daar geen subsidies meer voor. ""En als de gemeente een kinderopvang bouwt, is dat concurrentie voor de privé Kinderopvang", voegt Rudy Rommens eraan toe.Kimberly Tanghe van Trots op Lendlee sprong de N-VA bij en bevestigde dat er meer kinderopvang mag komen.(IB)