Nadat de raad een gunstig advies had uitgebracht over de rekeningen voor 2018 van de kerkfabrieken Onze-Lieve-Vrouw Pittem en Sint-Germanus Egem, wenste oppositieraadslid Kaat De Waele (NieuwPittemEgem) toch enige kanttekeningen te plaatsen bij het voortbestaan van de beide kerken. Zij ben...

Nadat de raad een gunstig advies had uitgebracht over de rekeningen voor 2018 van de kerkfabrieken Onze-Lieve-Vrouw Pittem en Sint-Germanus Egem, wenste oppositieraadslid Kaat De Waele (NieuwPittemEgem) toch enige kanttekeningen te plaatsen bij het voortbestaan van de beide kerken. Zij benadrukte dat de oppositie zich er terdege van bewust was dat de kerken deel uitmaken van ons cultureel erfgoed en daarnaast ook de belichaming zijn van het Christelijk geloof in Vlaanderen. Daarnaast gaf ze ook aan dat men niet blind kan blijven voor het feit dat het kerkbezoek steeds meer achteruit loopt en dat de vraag zich dus steeds nadrukkelijker stelt of al die kerkgebouwen in ere moeten gehouden worden. Zij drong er dan ook op aan dat de gemeente nauwgezet blijft toezien op de financiën van de kerkfabrieken en blijft openstaan voor een open discussie omtrent de toekomst. Burgemeester Ivan Delaere (CD&V) benadrukte dat de beide kerkfabrieken al het mogelijke doen om met zo beperkt mogelijke middelen de kerken in ere te houden. Hij gaf ook aan dat de beide kerken onder het dekenaat Tielt vallen en dat van daaruit beslist is dat de beide kerken momenteel behouden blijven voor liturgische diensten. Hij benadrukte ook dat, wat de verdere toekomst betreft, het koffiedik kijken is omtrent de bestemming van de kerken. Mochten deze ooit ontwijd worden, zal dit echter wel betekenen dat het beheer volledig ten laste van de gemeente zal vallen.(JG)