De gemeente is begaan met een goede ruimtelijke ordening en daarom wordt momenteel, in samenwerking met de intercommunale WVI, een stedenbouwkundig plan opgemaakt waarin bekeken wordt hoe de ruimtelijke kwaliteit van het Pittemse centrum optimaal kan gegarandeerd worden. Tegen die achtergrond werd op woensdagavond 22 mei in zaal De Fontein een...