Tijdens de vorige gemeenteraad kwam Katrien Desomer van oppositiepartij CD&V tussen over de nieuwe GDPR-wetgeving. Ze had vragen bij de regels die het stadsbestuur hanteert bij het doorgeven van personenlijsten. De Werkgroep Vrije Tijd kreeg wel personenlijsten voor het rekruteren van leiders voor haar activiteiten, terwijl scholen die niet meer kregen om schoolrijpe kleuters op te sporen. Toen zei Desomer dat er toch één school de personenlijsten persoonlijk gekregen heeft van een schepen. Het verleidde haar tot de uitspraak: "Burgemeester, er zit ...

Tijdens de vorige gemeenteraad kwam Katrien Desomer van oppositiepartij CD&V tussen over de nieuwe GDPR-wetgeving. Ze had vragen bij de regels die het stadsbestuur hanteert bij het doorgeven van personenlijsten. De Werkgroep Vrije Tijd kreeg wel personenlijsten voor het rekruteren van leiders voor haar activiteiten, terwijl scholen die niet meer kregen om schoolrijpe kleuters op te sporen. Toen zei Desomer dat er toch één school de personenlijsten persoonlijk gekregen heeft van een schepen. Het verleidde haar tot de uitspraak: "Burgemeester, er zit een mol in uw schepencollege".Op de gemeenteraad van maandagavond moest Katrien Desomer (CD&V) echter toegeven dat haar info niet juist was. "Ik werd getipt dat een school de personenlijsten heeft gekregen, maar dat bleek niet correct", zei Desomer. "Ik wil dan ook mijn verontschuldigingen aanbieden. De burgemeester kan op beide oren slapen, er is geen mol in het schepencollege."Burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) reageerde tevreden op de verontschuldigingen, maar had ook nog een sneer in petto voor de christendemocratische oppositieleider. "Het stadsbestuur kreeg de jongste tijd een hoop onterechte beschuldigingen naar het hoofd geslingerd. Ook het personeel werd daarbij geraakt en dat is echt niet oké. Ik hoop dat de CD&V zich zal houden aan de belofte die ze aan het begin van de legislatuur maakte en zich voortaan constructief zal opstellen, waarbij de inhoud primeert."Niettemin haalde Desomer nog uit over de notulering van de vorige gemeenteraad. "We stellen vast dat het laatste punt niet is opgenomen in het audioverslag en vragen ons af of dit moedwillig is gebeurd", aldus Katrien Desomer. "In dat laatste punt verbood het stadsbestuur ons tot twee maal toe rechtstreeks contact op te nemen met ambtenaren. Daar hebben we het nog altijd moeilijk mee. Naar de letter van de wet is het wel correct, maar men kan niet ontkennen dat de vorige meerderheid die regel ruimer interpreteerde. Het personeel kreeg ook een mail waarin werd aangedrongen om geen info mochten geven aan politici. Ik wil mij in de eerste plaats verontschuldigen bij het personeel als wij hen vragen zouden gesteld hebben waarbij zij zich niet goed zouden voelen, maar wij kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat u ons niet vertrouwt en dat er ook wantrouwen is ten opzichte van het personeel. Het personeel werkt echter niet voor de vorige meerderheid, noch voor de huidige, maar voor de stad. Ze verdienen vertrouwen en respect. Ik hoop dat u dit ter harte neemt."Gemeenteraadsvoorzitter Ann-Sophie Himpe (Open Ieper) reageerde: "Het laatste punt staat wel in het audioverslag, maar in het verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn. De mail was niet meer dan een opfrissing van de regelen voor de ambtenaren", zei ze.