"Zowel uit de omgevingsanalyse, maar ook uit gesprekken met inwoners, weten we allemaal dat milieu, verkeer en mobiliteit thema's zijn die door de inwoners met een grote aandacht en interesse worden gevolgd", aldus Deweerdt. "Sommige inwoners zijn ook bezorgd en willen meestappen in de zoektocht naar verbetering. We moeten toejuichen dat onze inwoners dat engagement willen opnemen. Met enige verbijstering stellen wij vast dat twee adviesraden die net aangaande die thematiek een grote meerwaarde kunnen leveren, nog niet opgestart zijn. Er werd in het prille begin van de nieuwe legislatuur een oproep gelanceerd: mensen konden zich kandidaat stellen om, indien geselecteerd, toegelaten te worden als lid van de lokale verkeerscommissie of de milieuraad. De mensen die zich kandidaat hebben gesteld, hebben eind april, bijna 4 maand na de aanstelling van het nieuwe schepencollege, nog niets vernomen."

Respect

"Als het engagement van de inwoners serieus wordt genomen, dan moesten beide raden, volgens ons, al een hele poos geïnstalleerd zijn en intussen al goed gerodeerd advies kunnen verlenen. Dat is helaas niet zo en te betreuren. Bovendien worden de kandidaten en inwoners in het ongewisse gelaten. Als er een bepaalde reden van uitstel van installatie is, een reden die ons alvast niet bekend is, dan mocht die op zijn minst kenbaar gemaakt zijn aan de mensen die willen meewerken aan een betere gemeente. Op die manier worden mensen die hun vrije tijd willen aanwenden voor het algemeen belang niet met het nodige respect behandeld. Los daarvan is het voor de leden van de oppositie nog op geen enkele manier duidelijk welke accenten de meerderheid wil leggen op vlak van mobiliteit, verkeer en milieu."

Bevoegd schepen van mobiliteit Vermote antwoordde dat men er volop mee bezig is en dat de kandidaturen op zich laten wachten. Ook is het zo dat er in de lokale verkeerscommissie mensen moeten afgevaardigd worden uit andere adviesraden, die op hun beurt ook nog niet samengesteld zijn.

(JD)

"Zowel uit de omgevingsanalyse, maar ook uit gesprekken met inwoners, weten we allemaal dat milieu, verkeer en mobiliteit thema's zijn die door de inwoners met een grote aandacht en interesse worden gevolgd", aldus Deweerdt. "Sommige inwoners zijn ook bezorgd en willen meestappen in de zoektocht naar verbetering. We moeten toejuichen dat onze inwoners dat engagement willen opnemen. Met enige verbijstering stellen wij vast dat twee adviesraden die net aangaande die thematiek een grote meerwaarde kunnen leveren, nog niet opgestart zijn. Er werd in het prille begin van de nieuwe legislatuur een oproep gelanceerd: mensen konden zich kandidaat stellen om, indien geselecteerd, toegelaten te worden als lid van de lokale verkeerscommissie of de milieuraad. De mensen die zich kandidaat hebben gesteld, hebben eind april, bijna 4 maand na de aanstelling van het nieuwe schepencollege, nog niets vernomen.""Als het engagement van de inwoners serieus wordt genomen, dan moesten beide raden, volgens ons, al een hele poos geïnstalleerd zijn en intussen al goed gerodeerd advies kunnen verlenen. Dat is helaas niet zo en te betreuren. Bovendien worden de kandidaten en inwoners in het ongewisse gelaten. Als er een bepaalde reden van uitstel van installatie is, een reden die ons alvast niet bekend is, dan mocht die op zijn minst kenbaar gemaakt zijn aan de mensen die willen meewerken aan een betere gemeente. Op die manier worden mensen die hun vrije tijd willen aanwenden voor het algemeen belang niet met het nodige respect behandeld. Los daarvan is het voor de leden van de oppositie nog op geen enkele manier duidelijk welke accenten de meerderheid wil leggen op vlak van mobiliteit, verkeer en milieu." Bevoegd schepen van mobiliteit Vermote antwoordde dat men er volop mee bezig is en dat de kandidaturen op zich laten wachten. Ook is het zo dat er in de lokale verkeerscommissie mensen moeten afgevaardigd worden uit andere adviesraden, die op hun beurt ook nog niet samengesteld zijn.(JD)