Het politieke engagement van Tijs Naert kwam niet plots uit de lucht gevallen. "Mijn vader stond mee aan de wieg van Agalev in Harelbeke", opent Tijs Naert. "In 2000 vroeg men mij om op de lijst te staan. Ik had sowieso sympathie voor het ecologische gedachtegoed en was toen actief leider bij de scouts."
...