Simon Germonpré was ook niet te spreken over de timing van het project, dat net voor de grote vakantie werd aangekondigd. "Bovendien is het voor niemand duidelijk wat hiermee zal worden aangevangen."
...

Simon Germonpré was ook niet te spreken over de timing van het project, dat net voor de grote vakantie werd aangekondigd. "Bovendien is het voor niemand duidelijk wat hiermee zal worden aangevangen." De bevoegde schepen Pascale Baert (Iedereen Tielt) antwoordde dat er veel tijd kroop in het opsnorren van de cijfers voor alle beleidsdomeinen die aan bod kwamen, kwestie van de Tieltenaar zo veel mogelijk inzicht te verschaffen in de moeilijke beleidskeuzes die er moeten worden gemaakt. Het deelnamecijfer ligt volgens haar in de lijn van de meeste andere gemeenten. "Ieper heeft een stevige pr-machine ingezet", verklaart ze het succes daar. "Toch ook niet vergeten dat dergelijk inspraakinitiatief zes jaar geleden, toen in de vorm van een zestal thema-avonden, alles samen slechts 50 bezoekers lokte."Schepen Pascale Baert gaf ook mee dat de kostprijs van 2.700 euro onderdeel is van een totale som van 4.700 euro die Tielt betaalt om gedurende de volledige ambtstermijn van zes jaar de tool te kunnen inzetten voor (kleine) bevragingen. "En wees gerust: met de info die we binnenkregen weten we echt wel waarop we met ons meerjarenplan moeten focussen."(TVW)