Tieltse meerderheid ruziet over locatie van kampeerautoterrein

Buurtbewoners in de Burggraaf Vande Vyverelaan zijn tegen de komst van een kampeerwagenparking. © Foto LVA
Lieven Vancoillie

Bevoegd schepen Grietje Goossens (Iedereen Tielt) neemt het niet dat de collega’s in het schepencollege haar voorstel voor het Vredespark eerst niet aanvaardden, maar na protest van buurtbewoners dan zelf met dat alternatief voor de dag kwamen.

Een dag nadat buurtbewoners in De Weekbode Tielt protest lieten horen over de mogelijke inplanting van een kampeerautoterrein op een parking in hun buurt, werd door Tieltenaar Hein Cannie op Facebook het voorstel gelanceerd om een parkeerautoterrein in het Vredespark te voorzien. Kort daarop volgde een antwoord van burgemeester Els De Rammelaere dat dit voorstel te overwegen was en dat een locatie eventueel werd herbekeken.

Bij meerderheidspartij Iedereen Tielt wist men niet wat men hoorde. In een uitgebreide mededeling reageert bevoegd schepen Grietje Goossens nu op de commotie en haalt in één beweging uit naar de collega’s in het schepencollege. Eerst schetst ze de geschiedenis van dit dossiertje. “De vraag naar kampeerautoterreinen is in stijgende lijn. Gezellig met de kampeerauto erop uit is voor velen een leuke en ontspannende uitstap met het gezin. Westtoer schreef enige tijd geleden een subsidieronde uit voor kampeerautoterreinen. Aangezien er een toenemende vraag is naar deze terreinen en dit voor het toerisme in Tielt een meerwaarde is, werd er op deze subsidieronde ingetekend”, zegt schepen Grietje Goossens.

Vredespark

“Na het overwegen van verschillende locatiemogelijkheden, schoof ik het Vredespark in Tielt naar voor als ideale locatie: nabijheid van tal van mogelijkheden, in het hart van onze stad, omgeven door groen, in de buurt van de lokale handel, … Het voorstel werd positief onthaald bij Westtoer en kon op de nodige bijval rekenen van mensen die dagdagelijks met toerisme bezig zijn en dus weten waarover ze praten”, zegt Grietje Goossens.

“Helaas…het college van burgemeester en schepenen koos om het advies van Westtoer niet te volgen en de positieve elementen zoals de verschillende van mogelijkheden voor toeristen in onze stad te negeren. In de schoot van het college kwamen de collega’s van de andere partijen met het alternatief van de Burggraaf Vande Vyverelaan. Ik vond dit dossier en de bijhorende subsidie echter te mooi om te laten schieten en ging akkoord met het voorgestelde compromis. Een kampeerautoterrein is immers een meerwaarde voor onze stad. Het dossier werd opgemaakt, ingediend en goedgekeurd door Westtoer. Een subsidie van 50 procent oftewel 35.000 was binnen. “

Meerwaarde

Schepen Grietje Goossens (Iedereen Tielt) verdedigde naar eigen zeggen als loyale partner van de meerderheid, op een infovergadering voor de buurtbewoners de unanieme beslissing van het college van burgemeester en schepenen, namelijk dat drie kampeerplaatsen werden voorzien op de locatie Vande Vyverelaan. “Groot was dan ook mijn verbazing toen ik las dat onze collega’s nu pas alternatieve locaties willen overwegen. Alternatieven betekent een kans op het mislopen van de toegekende subsidie. De subsidie is immers locatiegebonden. Een wijziging van locatie die vermeden kon worden met wat meer politieke moed. Ik onderzoek of de stad de subsidie kan behouden worden mits een andere locatie. Want van één iets zijn we overtuigd bij Iedereen Tielt: een kampeerterrein is een meerwaarde voor het toeristisch Tielt.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.