De meerderheid baseert zich voor haar beslissing op het decreet lokaal bestuur, dat ijvert om de adviesraden te depolitiseren. Onder het vorige stadsbestuur, nu grotendeels terugverwezen naar de oppositiebanken, was de toenmalige oppositie wel nog welkom.
...