Tielt wil later gedimde ledverlichting, maar schakelt het licht ‘s nachts nu niet weer aan

Foto RN © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN
Lieven Vancoillie

De gemeenteraad besliste om met netbeheerder Eandis een overschakelingsplan uit te werken om ‘s nachts over te gaan naar gedimde ledverlichting. CD&V wil dat het licht direct weer aangaat, maar daar gaat de meerderheid op vandaag niet op in.

“Dergelijke omschakeling is niet eenvoudig; noch technisch, noch financieel. De investering kan ten vroegste worden ingeschreven in het budget van 2019, wat betekent dat de uiteindelijke financieringsbeslissing in januari 2019 kan worden genomen”, zegt schepen Veerle Vervaeke. CD&V wil dat het licht direct weer aan gaat ‘s nachts. Dat voorstel werd meerderheid tegen oppositie verworpen.

“In tussentijd wordt bij Eandis afgetoetst of en tegen welke termijn het huidige dovingsuur kan worden opgeschoven van 23 naar 0 uur. De actuele situatie -waarbij de openbare verlichting ‘s nachts wordt gedoofd- blijft in afwachting van het overschakelingsplan voorlopig behouden maar maakt dus wel verder het voorwerp uit van de lopende evaluatie in overleg met netbeheerder Eandis, waarbij onder meer het aantal lichturen zal herbekeken worden”, aldus Veerle Vervaeke.

“Het huidige lichtplan lost de verwachtingen zowel economisch als ecologisch in, wat overigens prima becijferbaar is. Dankzij het lagere aantal branduren daalde het elektriciteitsverbruik met 20% (van 1.75 tot 1.4 mio kWh). Ter vergelijking: een gemiddeld Vlaams gezin verbruikt op jaarbasis ca. 3.500 kWh. Dat betekent dus een besparing vergelijkbaar met het verbruik van 100 gezinnen.”

Grotere energiebesparing

Daardoor kon de eveneens met 20 procent gestegen eenheidsprijs van elektriciteit worden geneutraliseerd, wat vorig jaar een besparing voor Tielt opleverde van ruim 90.000 euro. Ook de CO2-uitstoot werd met ca. 20 procent teruggedrongen: van 400 naar 325 ton. Dat staat gelijk met de uitstoot van een auto die meer dan een half miljoen kilometer aflegt.

“Een vervanging naar dimbare ledverlichting zal een nog grotere energiebesparing met zich meebrengen. Afspraak is dat de stad in overleg met Eandis een lichtplan opstelt. Doel daarvan is te bepalen tegen welk ritme de bestaande openbare verlichting kan worden vervangen door energievriendelijke alternatieven: (dimbare) ledlampen, verlichting op zonne-energie…”, aldus Veerle Vervaeke.

Doven = onveiligheidsgevoel

Vincent Byttebier, fractieleider van CD&V : “Zoals door CD&V voorspeld, veroorzaakt het doven van de straatverlichting ‘s nachts een onveiligheidsgevoel bij vele burgers en is het verkeersonveilig voor de zwakke weggebruikers. Fietsers en voetgangers moeten ‘s nachts na een avondje uit, een activiteit van een vereniging of een sportactiviteit door pikdonkere straten naar huis. Ook bij wegenwerken ontstaan gevaarlijke situaties. Daarenboven zijn de wegsignalisatie en de verkeersborden niet meer zichtbaar.”

“Bij elke heraanleg van een weg dient straatverlichting met dimbare ledverlichting geplaatst te worden. Verder dient er samen met netbeheerder Eandis zo vlug mogelijk een plan uitgewerkt te worden voor de installatie van dimbare en energiezuinige ledverlichting in Tielt, Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle. Voor CD&V is het beter en goedkoper om geleidelijk aan over te schakelen op energiebesparende materialen en zo stelselmatig de hele straatverlichting aan te passen. De voorkeur van CD&V gaat naar het dimmen ‘s nachts en naar het geleidelijk overschakelen op ledverlichting. CD&V Tielt vraagt daarom de onmiddellijke stopzetting van het doven van de straatverlichting ‘s nachts. Zowel voor de zwakke weggebruikers, fietsers en voetgangers, de werknemers die in ploegen werken, inwoners langs wegenwerken…”, zegt Vincent Byttebier. (LVA)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.