Tielt, Pittem en Meulebeke zetten eerste stap richting fusie: “Tegen begin juli willen we de knoop doorhakken”

Smelten Tielt, Meulebeke en Pittem samen? Tegen begin juli moet er duidelijkheid zijn. © WME
Philippe Verhaest

Treden Tielt, Meulebeke en Pittem straks met elkaar in het huwelijk? Een bestuurskrachtonderzoek maakt duidelijk dat de drie gemeenten erg complementair zijn. De komende weken krijgen de burgers de mogelijkheid om hun mening te geven en begin juli valt de beslissing. “

Dit voorjaar lieten Meulebeke, Tielt en Pittem elk afzonderlijk hun bestuurskracht onderzoeken. Het adviesbureau Probis, gespecialiseerd in de publieke sector, nam de dienstverlening en organisatie stevig onder de loep.

“De vaststellingen tijdens deze oefening brachten de gemeenten dichter bij elkaar”, klinkt het in een gemeenschappelijk communiqué. “De analyse maakte duidelijk dat de drie gemeenten veel linken met elkaar vertonen. Zowel op vlak van socio-demografie, intergemeentelijke samenwerking, economie en onderwijs. Daarnaast blijkt dat de geografische oriëntering van de kernen ervoor zorgen dat deze linken ook stevig verankerd zijn.”

Tielt, Meulebeke en Pittem zijn alle drie financieel gezond, stelt de studie. “Anderzijds zorgen de huidige risico’s ervoor dat de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening in de toekomst onder druk dreigt te komen. Denk meer aan de vele eenmansdiensten, nood aan extra expertise en menskracht door de toenemende decentralisatie van taken vanuit andere overheidsinstanties, de nijpende krapte op de arbeidsmarkt en de stijgende personeelskost.”

Overlegmomenten

Ondanks de vele sterke punten en de goede organisatie van de kleinere besturen van Meulebeke en Pittem, besluit het rapport dat de bestuurskracht serieus onder druk staat. “Het lokaal bestuur van Tielt heeft door zijn grotere schaal iets meer marge. Al zal het ook, door onder meer zijn centrumrol in de regio, belast worden met meer taken. Het is nog een vraagteken of zij dit met de huidige capaciteit zullen kunnen dragen.”

“We willen een weg inslaan waar álle Meulebekenaren, Tieltenaren en Pittemnaren beter van worden” – Dirk Verwilst, burgemeester Meulebeke

De bestuurskracht van de drie besturen wordt op korte of middellange termijn best versterkt, valt te horen. “Daarvoor zijn op vandaag verschillende scenario’s mogelijk. Die willen we zo goed mogelijk aftoetsen en daarom volgen de komende weken diverse overlegmomenten en willen we ook de burger op een transparante wijze bij deze belangrijke strategische keuzes betrekken.”

Burgemeesters Dirk Verwilst (Meulebeke), Luc Vannieuwenhuyze (Tielt) en Denis Fraeyman (Pittem) buigen zich, samen met hun inwoners, over een mogelijk fusieverhaal.
Burgemeesters Dirk Verwilst (Meulebeke), Luc Vannieuwenhuyze (Tielt) en Denis Fraeyman (Pittem) buigen zich, samen met hun inwoners, over een mogelijk fusieverhaal. © WME

In een eerste fase worden alle inwoners van Meulebeke, Tielt en Pittem uitgenodigd op een van de infomomenten: woensdag 14 juni om 17.30 en 20.30 uur in zaal Broeders Maristen in Pittem en donderdag 15 juni om 17.30 en 20.30 in de Europahal in Tielt en OC Vondel in Meulebeke.

Bewuste beslissing nemen

Meulebeeks burgemeester Dirk Verwilst (Lijst van de Burgemeester) ziet twee mogelijkheden: “Een nog intensere samenwerking dan vandaag of een volledige fusie”, stelt hij. “Deze week hebben we de gemeenteraadsleden en personeelsleden van de drie gemeenten de bevindingen van het onderzoek gepresenteerd, de komende weken lichten we ook alle inwoners in. Daarbij tonen we alle details: heel veel cijfermateriaal, de sterktes per gemeente en ook de zwaktes.”

Bedoeling is om begin juli een beslissing te nemen. “Dan staat in Tielt, Meulebeke en Pittem een gemeenteraad gepland waar we de knoop zullen doorhakken. En dat willen we erg bewust doen. Dit gaat over mensen, over dienstverlening, over onze burgers nog beter kunnen helpen.”

Heel veel raakpunten

“Onze drie gemeenten hangen al goed samen. Niet enkel op geografisch vlak: tachtig procent van alle Pittemse en Meulebeekse scholieren trekken naar de Tieltse secundaire scholen, we zijn op economisch vlak op elkaar georiënteerd, het Sint-Andriesziekenhuis bedient de drie gemeenten, we werken op vlak van huisvesting samen, behoren tot dezelfde brandweerzone… Enkel de politiezone verdeelt ons nog (Pittem en Tielt behoren tot politezone Regio Tielt, Meulebeke tot Midow, red.), maar daar voorziet de wetgever bewegingsruimte voor. Sowieso willen we een weg inslaan waar alle Tieltenaren, Pittemnaren en Meulebekenaren beter van worden.”

Luc Vannieuwenhuyze (CD&V), burgemeester van Tielt, treedt zijn Meulebeekse collega bij. “We willen deze beslissing niet overhaast nemen en gaan dus niet over één nacht ijs. Dat we toenadering zoeken, is ergens logisch, want op vandaag hebben we al een erg goeie relatie en werken we op verschillende vlakken hecht samen.”

Mochten Tielt, Pittem en Meulebeke met elkaar samenvloeien, dan zou de nieuwe gemeente of stad ruim 38.000 inwoners tellen.

Inschrijven voor de infomomenten kan via deze link.

Lees meer over:

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier