De gemeenteraad van Tielt zal vanaf januari 2019 twee extra leden tellen. "Aangezien de stad meer dan 20.000 inwoners telt, stijgt het aantal gemeenteraadsleden van 25 naar 27", legt toekomstig burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V) uit.

Het schepencollege bestaat naast de burgemeester zelf uit vijf schepenen, de voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en de algemeen directeur Hendrik Vandenbruwane. CD&V, Iedereen Tielt en Groen vormen met 18 gemeenteraadsleden de meerderheid. De oppositie bestaat uit N-VA/Open VLD (zeven zetels) en SP.A (twee zetels).

Burgemeester Luc Vannieuwenhuyze wordt verantwoordelijk voor het algemeen bestuur en coördinatie, burgerlijke stand en bevolking, openbare orde, veiligheid en veiligheidsdiensten, ruimtelijke ordening en omgevingsvergunningen,woonbeleid en energieloket en de kerkfabrieken.

Eerste schepen wordt Pascale Baert van Iedereen Tielt. Zij krijgt zorgvereniging onder haar hoede, net als ouderen- en gezondheidsbeleid, jeugdbeleid en kinderopvang, flankerend onderwijsbeleid, zorg in het onderwijs, wijkwerking en participatie en digitalisering, informatietechnologie, databeheer en citymarketing.

Financiën gaan naar Grietje Goossens, Vincent Byttebier moet de collegesite vorm geven

Tweede schepen is Vincent Byttebier (CD&V) met verkeer, mobiliteit en fietsbeleid, personeelsbeleid en vorming, onderwijs en academies, vrijwilligerswerk en verenigingsleven en juridische zaken als bevoegdheden. Hij wordt ook de projectcoördinator van het stadsvernieuwingsproject voor de collegesite.

Derde schepen Grietje Goossens (Iedereen Tielt) wordt het aanspreekpunt voor het cultuurbeleid, de bibliotheek en erfgoed, het noord-zuidbeleid, evenementen en feestelijkheden en informatie en communicatie. Ook het financiële luik van de stad valt onder haar hoede.

Hedwig Verdoodt (CD&V) is de vierde schepen. Zij wordt verantwoordelijk voor sport, ondernemen, lokale economie, middenstand en kmo, markten en foren, toerisme en jumelages. Ook de ombudsfunctie voor Aarsele steekt in haar pakket.

Vijfde schepen is Joris Vande Vyvere (CD&V). Hij bekommert zich straks om openbare werken en het beheer van het gemeentelijk patrimonium. Nog in zijn portefeuille: nutsleidingen en rioleringen, waterbeheer en bermbeheer, milieubeleid, duurzaamheid en energiebeleid, land- en tuinbouw en dierenwelzijn.

Roos Tack (CD&V) wordt voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en wordt zo aan het schepencollege toegevoegd. Onder haar bevoegdheden vallen uiteraard het bijzonder comité zelf, maar ook sociale bijstand, (kinder)armoedebestrijding, activering en tewerkstelling, integratie en gelijke kansen, natuur, openbaar groen, bebloeming en begraafplaatsen en afvalbeleid. Ze neemt ook de ombudsfunctie voor Kanegem en Schuiferskapelle op.

Na drie jaar zal Klaas Carrette, eveneens van CD&V, haar in die functie opvolgen. Groen heeft dan weer geen vertegenwoordiger in het schepencollege. (PVH)

De gemeenteraad van Tielt zal vanaf januari 2019 twee extra leden tellen. "Aangezien de stad meer dan 20.000 inwoners telt, stijgt het aantal gemeenteraadsleden van 25 naar 27", legt toekomstig burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V) uit. Het schepencollege bestaat naast de burgemeester zelf uit vijf schepenen, de voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en de algemeen directeur Hendrik Vandenbruwane. CD&V, Iedereen Tielt en Groen vormen met 18 gemeenteraadsleden de meerderheid. De oppositie bestaat uit N-VA/Open VLD (zeven zetels) en SP.A (twee zetels).Burgemeester Luc Vannieuwenhuyze wordt verantwoordelijk voor het algemeen bestuur en coördinatie, burgerlijke stand en bevolking, openbare orde, veiligheid en veiligheidsdiensten, ruimtelijke ordening en omgevingsvergunningen,woonbeleid en energieloket en de kerkfabrieken.Eerste schepen wordt Pascale Baert van Iedereen Tielt. Zij krijgt zorgvereniging onder haar hoede, net als ouderen- en gezondheidsbeleid, jeugdbeleid en kinderopvang, flankerend onderwijsbeleid, zorg in het onderwijs, wijkwerking en participatie en digitalisering, informatietechnologie, databeheer en citymarketing.Tweede schepen is Vincent Byttebier (CD&V) met verkeer, mobiliteit en fietsbeleid, personeelsbeleid en vorming, onderwijs en academies, vrijwilligerswerk en verenigingsleven en juridische zaken als bevoegdheden. Hij wordt ook de projectcoördinator van het stadsvernieuwingsproject voor de collegesite.Derde schepen Grietje Goossens (Iedereen Tielt) wordt het aanspreekpunt voor het cultuurbeleid, de bibliotheek en erfgoed, het noord-zuidbeleid, evenementen en feestelijkheden en informatie en communicatie. Ook het financiële luik van de stad valt onder haar hoede.Hedwig Verdoodt (CD&V) is de vierde schepen. Zij wordt verantwoordelijk voor sport, ondernemen, lokale economie, middenstand en kmo, markten en foren, toerisme en jumelages. Ook de ombudsfunctie voor Aarsele steekt in haar pakket.Vijfde schepen is Joris Vande Vyvere (CD&V). Hij bekommert zich straks om openbare werken en het beheer van het gemeentelijk patrimonium. Nog in zijn portefeuille: nutsleidingen en rioleringen, waterbeheer en bermbeheer, milieubeleid, duurzaamheid en energiebeleid, land- en tuinbouw en dierenwelzijn.Roos Tack (CD&V) wordt voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en wordt zo aan het schepencollege toegevoegd. Onder haar bevoegdheden vallen uiteraard het bijzonder comité zelf, maar ook sociale bijstand, (kinder)armoedebestrijding, activering en tewerkstelling, integratie en gelijke kansen, natuur, openbaar groen, bebloeming en begraafplaatsen en afvalbeleid. Ze neemt ook de ombudsfunctie voor Kanegem en Schuiferskapelle op.Na drie jaar zal Klaas Carrette, eveneens van CD&V, haar in die functie opvolgen. Groen heeft dan weer geen vertegenwoordiger in het schepencollege. (PVH)