De jeugdraad wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de lokale jeugdwerkinitiatieven die een actieve werking hebben in Oudenburg. De mogelijkheid bestaat bovendien om andere geïnteresseerde jongeren uit de stad als onafhankelijken op te nemen. Ook jeugdcoördinator Niko Lebeke en schepen van Jeugd Romina Vanhooren zetelen waarnemend in de adviesraad.
...