Thibo Bral is de nieuwe voorzitter van de jeugdraad

Na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober moeten de adviesraden opnieuw worden samengesteld. Vrijdag 5 april werd de nieuwe jeugdraad voorgesteld. Thibo Bral, momenteel actief in het Jeugd Rode Kruis en al een tijdje interim-voorzitter, volgt Wietse Marchand op als voorzitter. Amber Kemel neemt het secretariaat voor haar rekening.

Vrijdag 5 april werd de nieuwe jeugdraad samengesteld. Op de foto herkennen we voorzitter Thibo Bral, secretaris Amber Kemel, jeugdcoördinator Niko Lebeke, schepen van Jeugd Romina Vanhooren, burgemeester Anthony Dumarey en de leden Arne Verschorre, Chesney Van den Broucke, Ine Michiels, Annick Garsbeke, Manon Vandycke, Anaïs Declerck, Sjoske Brackx en Robbe Dufoort. © LIN

De jeugdraad wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de lokale jeugdwerkinitiatieven die een actieve werking hebben in Oudenburg. De mogelijkheid bestaat bovendien om andere geïnteresseerde jongeren uit de stad als onafhankelijken op te nemen. Ook jeugdcoördinator Niko Lebeke en schepen van Jeugd Romina Vanhooren zetelen waarnemend in de adviesraad.

De belangrijkste taak van de jeugdraad is het adviseren van het meerjarenplan, zowel over de opmaak als over de uitvoering. Maar de jeugdraad heeft ook het recht om op eigen initiatief advies te geven over alles wat te maken heeft met de plaatselijke jeugd of het jeugdwerk.

De nieuwe voorzitter en secretaris, Thibo Bral en Amber Kemel, willen werk maken van een dynamische jeugdraad waar zowel de jeugdverenigingen als de individuele jongeren ruime inspraak kunnen hebben.

Samenwerking met jongeren versterken

Thibo Bral (20) is al meerdere jaren actief bij het Jeugd Rode Kruis, eerst als lid en later als leider. “Vanuit die ervaringen wil ik mij als voorzitter van de nieuwe jeugdraad graag inzetten voor alle jeugdbewegingen en jongeren in onze stad. Meer activiteiten voor jongeren in onze stad is mijn doelstelling.” Ook secretaris Amber Kemel kent de jeugdwerking in haar stad. Ze is leider bij Chiro en al jaren animator bij speelpleinwerking De Tunne.

“Het is de ambitie van het stadsbestuur om de samenwerking met onze jongeren actief te versterken. Heel wat jeugdbewegingen hebben nu een sterke werking maar ook voor de niet-georganiseerde jongere in onze stad moet er bijkomende aandacht zijn. De jeugdraad speelt daarin een cruciale rol. Denk maar aan advies over de infrastructuur of het activiteitenaanbod. Ook een herziening van de statuten van de jeugdraad, die ondertussen al dateren van 1996, is wenselijk. Ik kijk er alvast als bevoegde schepen naar uit om samen met de nieuwe voorzitter en het voltallige bestuur aan de slag te gaan voor de jeugd in onze stad”, stelt Romina Vanhooren.

(LIN)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.