Terry Callens kwam eerder heel toevallig in de politiek terecht. "In 2006, toen de Groep 82 op zoek was naar kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen. Patrick Demuynck vroeg me toen of ik het zou zien zitten om ook een plaatsje op de lijst in te nemen", vertelt ze. "Waarom niet, zei ik en ik mocht al meteen in de gemeenteraad zetelen. In 2012 deed ik opnieuw mee en ook vorig jaar stond ik op de lijst. Ik ben nu voor het eerst schepen. Patrick Demuynck verging het helaas minder goed. Het graag geziene raadslid overleed op 21 januari 2014 op 54-jarige leeftijd."
...