Team Burgemeester gaat in Kortrijk voor fietszone en meer schoolstraten

Wout Maddens, Ruth Vandenberghe en Vincent Van Quickenborne. © AXV
Axel Vandenheede

Team Burgemeester trok de voorbije maanden de hort op en legde daarbij 3.000 Kortrijkzanen een vragenlijst voor. “Daaruit puurden we zes voorstellen voor de komende zes jaar”, stelt Vincent Van Quickenborne.

Team Burgemeester, een lijst van Open VLD en onafhankelijken, wil dat Vincent Van Quickenborne burgemeester blijft. “Daarom is het belangrijk te weten hoe de inwoners denken over bepaalde thema’s”, aldus Ruth Vandenberghe, kopvrouw op de lijst. “We gingen de voorbije drie maanden op toer, kriskras door Kortrijk.”

510 online

“We zijn op bezoek geweest in alle deelgemeenten, maar ook in de binnenstad, in sociale woonwijken, enzovoort”, aldus Vincent Van Quickenborne. “In totaal gaven 3.004 Kortrijkzanen hun mening: 2.494 op straat en 510 vulden online de enquête in. Ons engagement was: als een grote meerderheid voor een voorstel was, zouden we dit punt opnemen in ons verkiezingsprogramma.”

Van de zeven voorstellen kregen er zes een duidelijke meerderheid. “Enkel over Kortrijk als winkelstad waren de meningen verdeeld: zowat een derde van de bevraagden ziet een vrijdagopening tot 22 uur zitten, anderen willen het behoud van de koopzondagen en nog anderen hadden geen mening. Dit punt hebben we afgevoerd.”

“Over de vraag rond Kortrijk als winkelstad waren de meningen verdeeld” – Vincent Van Quickenborne

De andere vragen gingen over een fietszone in de stad (73 procent voor), belastingen gelijk houden en investeren (67 procent voor), camera’s in de woonwijken (77 procent voor), een nieuwe bestemming van de kerken (83 procent voor), weekendwerk toestaan als het gaat om belangrijke wegwerkzaamheden (69 procent voor) en meer schoolstraten (76 procent voor).

Openbare werken

“Een fietszone is wettelijk haalbaar. We willen van 58 straten in het centrum fietsstraten maken. Met de 16 straten van het winkelwandelgebied zouden ze een fietszone vormen. Verrassend maar leuk is dat de inwoners ervoor kiezen om te blijven investeren en dus niet om de belastingen te verlagen.”

“Wat betreft wegenwerken: sommige gaan veel te traag vooruit. Denk maar aan de Pottelberg. De N43 moet nog tot Aalbeke onder handen worden genomen. Aan zo’n tempo zijn we over zes jaar nog niet klaar. Ik pleit ervoor om in een aanbesteding rekening te houden met de snelheid van uitvoering.”

“De kerken van Aalbeke en Bissegem krijgen nevenfuncties” – Wout Maddens

Wout Maddens heeft het over de Kortrijkse kerken. “Heel positief is ook dat de Kortrijkzaan heil ziet in nieuwe bestemmingen voor kerken. We hebben al plannen voor de kerk van Aalbeke en die in het centrum van Bissegem. Beide krijgen enkele nevenfuncties.”

Een zesde punt waarvoor er een grote meerderheid is, gaat over schoolstraten. Ruth Vandenberghe: “Een schoolstraat houdt in dat de straat vlak voor en na schooltijd autovrij wordt gemaakt, wat de veiligheid en luchtkwaliteit ten goede komt. Team Burgemeester wil met scholen en ouderraden samen zitten om te onderzoeken waar er schoolstraten kunnen komen.”

Verenigingen

De bevraging van 3.000 Kortrijkzanen is nu achter de rug, maar het werk zit er nog niet op, aldus nog Vincent Van Quickenborne”. “De komende twee weken spreken we de meer dan 300 verenigingen die onze stad rijk is. We werken in thema’s: sport, cultuur, armoede… Dan is het zaak om ook al die info te verwerken. Tegen half september willen we ons verkiezingsprogramma klaar hebben.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.