"Veiligheid wordt onze absolute prioriteit", begon burgemeester Eddy Lust (Open VLD) de aankondiging van de langverwachte beleidsnota. "Er komt een eigen sanctionerend ambtenaar voor een kordate bestraffing van kleine overtredingen, meer blauw op straat dus. We stellen ook een veiligheidscoördinator aan die moet waken over het lokale veiligheidsplan. Die persoon heeft het helicopterperspectief en bewaart dus het overzicht over alle acties en partners die begaan zijn met veiligheid."
...

"Veiligheid wordt onze absolute prioriteit", begon burgemeester Eddy Lust (Open VLD) de aankondiging van de langverwachte beleidsnota. "Er komt een eigen sanctionerend ambtenaar voor een kordate bestraffing van kleine overtredingen, meer blauw op straat dus. We stellen ook een veiligheidscoördinator aan die moet waken over het lokale veiligheidsplan. Die persoon heeft het helicopterperspectief en bewaart dus het overzicht over alle acties en partners die begaan zijn met veiligheid."De stad maakt bijgevolg tijd en ruimte - en dus ook geld - vrij om iemand met deze taak te belasten. Dat is ook het geval voor de andere twee beleidsprioriteiten die Team 8930 zich stelt. Prioriteit twee is om van Menen een nette stad te maken, daarom wordt geïnvesteerd in snelle interventieteams die onmiddellijk op het terrein actief zijn. "Door zelf het goede voorbeeld te geven, zullen onze inwoners volgen", is schepen Patrick Roose (SP.A) overtuigd. De sloop van de drie bouwvallige woningen in de Rijselstraat past perfect in dit plaatje. Een gevoelig punt - zeker voor de oudere bevolking - is de aanpak van de voetpaden. Menen wil ook een sociale en warme stad zijn, waar alle inwoners zich thuis voelen. Welzijn en armoedebestrijding krijgt dus zijn plaats in elk beleidsdomein, van sport tot huisvesting. Een programmaregisseur armoedebestrijding zal dit helpen realiseren, vooral de kansarmoede bij kinderen wil het nieuwe bestuur aanpakken. Vanzelfsprekend gaat veel aandacht naar de metamorfose die Menen in de komende jaren ondergaat door de Leiewerken. Een opportuniteit, klinkt het. "De werken zullen de Leie via de commerciële ader die de Rijselstraat weer zal worden, naar het centrum brengen. Dat centrum krijgt een facelift want het bestuur voorziet een heraanleg van De Grote Markt", aldus burgemeester Lust. Volgens de beleidsnota zal ook het centrum van Lauwe er binnen zes jaar helemaal anders gaan uitzien. Dat alles telkens in overleg met de inwoners.Heel wat aandacht gaat naar mobiliteit. Het te herschrijven mobiliteitsplan krijgt de naam 'Routeplan Menen 8930'. Daarin wordt ingezet op duurzame alternatieven. Er komen meer fietsstraten en schoolstraten. Het centrum blijft gemakkelijk bereikbaar via een parkeerrotatiesysteem. Mobipunten moeten de inwoners toelaten om vlot van vervoermiddel te veranderen.De lijvige maar verder overzichtelijke beleidsnota vermeldt in totaal elf beleidsprioriteiten. Er zit voor iedere inwoner wel iets in. Zo gaat heel wat aandacht naar de aanleg van de publieke ruimte. Elke buurt krijgt voldoende speelelementen, er komen rustbanken en gevelbanken. Er komt een stadsbos aan Tyber en het bestuur belooft om niet minder bomen te hebben dan bij het begin van de legislatuur.De beleidsnota bevat tenslotte nog een aantal andere opvallende punten. Sportzaal Vauban wordt gerenoveerd, weliswaar niet in die mate om aan de normen van internationale competities te voldoen. Team 8930 wil Menen promoten als erfgoedstad en ijvert voor het behoud van een dierenasiel. Het conformiteitsattest dat stelt dat huurwoningen aan bepaalde normen moet voldoen wordt versneld ingevoerd.Een beleidsnota, ook deze, blijft vaag op vele vlakken. Er zijn externe factoren waar de stad nog geen zicht op heeft zoals het verloop van de Leiewerken. Of waar ze pas na grondige raadpleging van de inwoners verder mee aan de slag willen. Een beleidsnota stippelt wel de objectieven van het beleid uit. In hoeverre deze allemaal zullen gerealiseerd worden blijft afwachten. "Bij de opmaak van de concrete doelstellingen zullen indicatoren worden vooropgesteld", zegt schepen Roose. "Zodat het duidelijk wordt voor beleid en inwoners in hoeverre zaken worden gerealiseerd en waar extra inspanningen nodig zijn."Een ambitieus plan van een ambitieuze ploeg. Ambitie kost geld, waar moet dat vandaan komen? "Niet van een verhoging van de belastingen", stelt burgemeester Lust. "Er zijn een aantal fundamenten gelegd", weet schepen van Financiën Mieke Syssauw (Open VLD). "De industrieterreinen LAR Zuid en Menen Oost zorgen voor extra onroerende voorheffing en voor werkgelegenheid. De nieuwbouwprojecten trekken meer begoede inwoners aan en onze drie kabinetsmedewerkers hebben de kennis en de ervaring om subsidiedossiers op te stellen en daar extra centen mee binnen te halen. In vergelijking met andere steden hebben we daar een grote inhaalbeweging te maken.""We staan misschien wel voor de belangrijkste investeringen die in honderd jaar stad zullen moeten gemaakt worden", voegt burgemeester Lust toe. "De nieuwe brug zal er wel degelijk komen en zal er misschien weer honderd jaar liggen. De investeringen die we maken in de publieke ruimte zullen een positieve impact hebben op de hele stad."