TEAM 8930 bestuurt zes jaar lang de stad

© WO
Stefaan Lernout

Burgemeester Eddy Lust stelde zaterdagmorgen zijn nieuw team voor, en legde de nadruk op team. De bestuursploeg stelt zich voor als Team 8930, een ploeg die zich inzet voor de stad en dus de ideeën van de verschillende partners overstijgt. De bevoegdheden zijn toegekend, het valt op dat schepen Mieke Syssauw (Open VLD) heel wat hooi op de vork neemt.

Als de persconferentie een voorbeeld is van wat volgt, dan lijkt het komend stadsbestuur de zaken professioneel aan te zullen pakken. Het was goed voorbereid, wellicht zelfs gerepeteerd, met een logo en een perfecte foto. De hand van een professioneel marketingbureau was duidelijk zichtbaar. Ook duidelijk en helder was burgemeester Eddy Lust (Open VLD) in de voorstelling van zijn team dat, hij kon het niet genoeg benadrukken, “de individuele partij-ideeën overstijgt”.

“We willen niets overhaasten”, zegt de toekomstige burgemeester. “Je hoeft geen reden te zoeken achter het feit dat we pas na een maand met deze persvoorstelling en de verdeling van de bevoegdheden aan komen zetten. We geven nu ook geen concrete beleidspunten, onze beleidsvisie maken we pas bekend in het voorjaar nadat we overlegd hebben met de administratie.”

Schepen van omgeving en financiën

Nog geen beleidsvisie, wel al een visie over het anders moet. Met een andere aanpak die zowel eenvoud als duidelijkheid predikt. “We zijn Team8930”, zegt burgemeester Lust. “De nieuwe naam verwijst niet naar de drie afzonderlijke partners maar naar de stad zelf via de postcode 8930.” Ook helder zijn de schepenbevoegdheden. Zo wordt Herman Ponnet (sp.a) niet schepen van Burgerlijke stand, sport, senioren, ontwikkelingssamenwerking en evenementen. Neen, hij is voortaan de schepen van Participatie. Halverwege de legislatuur wordt hij afgelost door Kasper Vandecasteele (sp.a) die dan de bevoegdheid jeugd overneemt van Eddy Lust.

Renaat Vandenbulcke (N-VA) is eerste schepen en schepen van Huisvesting met de bevoegdheden woonbeleid, woon- en thuiszorg, AGB en patrimonium. Patrick Roose (sp.a) is tweede schepen en krijgt de titel schepen van Publieke Ruimte waaronder de bevoegdheden netheid van de stad, openbare werken, mobiliteit, groenonderhoud, begraafplaatsen, klimaat, centraal meldpunt en ICT schuilgaan.

Griet Vanryckegem (N-VA), schepen van Cultuur, behoudt cultuur, onderwijs en bibliotheek en krijgt er erfgoed en kerkfabrieken bij. Virgine Breye (N-VA) wordt schepen van Ondernemen met verder toerisme en dierenwelzijn. Angelique Declercq (sp.a) wordt als voorzitter van het bijzonder comité toegevoegd Schepen van Sociaal Beleid en is verantwoordelijk voor armoedebestrijding, personeel, welzijn, flankerend onderwijsbeleid, sociale economie, inburgering en gelijke kansen. Tenslotte is er schepen Mieke Syssauw (Open VLD) die vast en zeker vooraan zat bij het verdelen van de bevoegdheden. Als schepen van Omgeving en Financiën krijgt ze ruimtelijke ordening, vergunningen, het project Leiewerken, landbouw, juridische zaken en ook nog eens Financiën. Een hele boterham. “Het zijn zaken die me liggen”, verzekert ze. “Bovendien ben ik in de materie thuis, mede door mijn werk als advocaat.” Dat ze Financiën erbij krijgt was misschien niet helemaal ingecalculeerd als we het zo mogen uitdrukken. Maar die post wilden ze bij Open VLD houden, vertrouwt de toekomstig burgemeester ons toe.

Zonder CD&V

Het moet dus anders – en anders dat is zonder de CD&V. “We willen komaf maken met de oude politieke cultuur”, zegt Eddy Lust die de tijd en ruimte nam om uit te leggen waarom Open VLD en N-VA niet meer verder konden met CD&V. “Het heeft niets te maken met rancune uit het verleden”, aldus Eddy Lust. “Wij gaan niet in zee met CD&V omdat die de voorbije zes jaar politieke keuzes maakte waarin wij ons niet konden vinden. Tijdens de voorbije bestuursperiode speelde de partij te veel cavalier seul, ze voerde zelfs oppositie tegen haar eigen beleidskeuzes in. Ook de dubbele houding van CD&V tegenover sp.a in de aanloop naar de verkiezingen speelde mee. Enerzijds maakte ze sp.a het hof, tegelijkertijd deed ze pogingen om de bestaande coalitie te behouden. Dit alles zorgde ervoor dat we een vertrouwensbasis misten om verder met CD&V in zee te gaan. En neen, van een voorakkoord was geen sprake.”

Voorzitter Vlaeminck

De nieuwe ploeg doet er alles aan om als één team naar voor te treden, opvallend hierbij is dat ook Tom Vlaeminck (Open VLD) mee aan tafel zat en ook op de officiële foto, een heel mooie foto trouwens, een centrale plaats krijgt. Toeval? Wellicht niet, hij heeft dan ook prima werk geleverd de voorbije zes jaar. Als voorzitter van de gemeenteraad zal hij wel nog zijn rol spelen, jammer voor hem dat er een schepenambt minder te verdelen was.

Tot slot tekenden ook alle overige leden van de meerderheid – symbolisch op een whitebord – het bestuursakkoord. Voor Open VLD zijn dat Stan Roose, Stefanie Platteau en Alex Vanthournout. Voor N-VA Lliana Mkrtchyan en voor sp.a Guy Blancke en Oceân Vanderhispaillie. “De nipte meerderheid zal het bestuur geen parten spelen”, aldus de toekomstige burgemeester. “Weet je, we zijn er ons zeer van bewust dat we van elkaar afhankelijk zijn, dat maakt ons sterker. Team 8930 is er klaar voor.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.