Te veel Shop&Go-plaatsen in Kortrijkse binnenstad?

Groen Kortrijk drong maandagavond bij monde van David Wemel aan op een grondige evaluatie van het Shop&Go-beleid in de stad. Aanleiding was het plan van het stadsbestuur om drie nieuwe Shop&Go-plaatsen te voorzien in de Oude Vestingsstraat.

© Foto JVGK

De plaatsen komen vrij omdat het oude politiekantoor verdwijnt. Parko stelt voor de 9 plaatsen te wijzigen naar 3 plaatsen max. 30 minuten gratis en 6 plaatsen voor te behouden voor bewoners (kant politiegebouw).

Groen keurde die wijzigingen niet goed. “Wij dringen aan op een grondige evaluatie van het Shop&Go-beleid, voor er nieuwe plaatsen bijkomen. Naar aanleiding van een Pano-reportage over parkeren in Vlaanderen werd aangetoond dat waar Shop&Go in zijn beginsel een goede oplossing kan zijn voor binnenstedelijk parkeren, de pendel in Kortrijk te ver is doorgeslagen. Er zijn met andere woorden te veel Shop&Go plaatsen in onze binnenstad. Het lijkt ons dan ook geen goed idee om nog eens 3 plaatsen extra te voorzien in het hart van onze stad. Bewoners wijzen ons wel op de nood aan één of meerder parkeerplaatsen voor mensen met een verminderde mobiliteit”, besloot David Wemel.

Volgens Axel Weydts (SP.A) was de Pano-reportage gebaseerd op foutieve cijfers. De handelaars kijken bovendien uit naar die plaatsen volgens de schepen. Volgens hem is het zoekverkeer in de stad uitgeschakeld dankzij de 200 Shop&Go plaatsen in het centrum. (AN)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.