Studenten VIVES Kortrijk helpen meedenken over beleid in Menen

© SLW
Redactie KW

Studenten van de hogeschool VIVES verdiepten zich afgelopen week in een aantal Meense beleidsthema’s. Hun voorstellen mochten op heel wat aandacht rekenen van de aanwezige bestuursleden. Zoals het voorstel voortaan ook via Instagram te communiceren.

De voorbije week waren de studenten Sociaal Agogisch Werk van de VIVES Hogeschool uit Kortrijk in Menen aan de slag. Samen met de stad werkten ze een studieopdracht uit. De opdracht begon op maandag 1 april toen ze van het bestuur een presentatie kregen rond vier concrete beleidsthema’s: duurzaamheid, participatie, interculturaliteit en toegankelijkheid van informatie.

Tijdens de voorbije week gingen ze op onderzoek uit om concrete beleidsacties te formuleren op basis van de meegekregen bagage. Op vrijdag 5 april overhandigden de studenten hun beleidsactiepunten aan het stadsbestuur.

OKAN klassen in basisonderwijs

Rond interculturaliteit, waarbij men ervan uitgaat dat verschillende culturen naast elkaar kunnen bestaan, formuleerde een groep het voorstel om ook OKAN-klassen in te richten voor de zes tot twaalfjarigen. Momenteel bestaan die enkel in het secundair onderwijs.

Jongeren bereiken via Instagram

Ilse Libbrecht en Jolien Vanhee formuleerden het voorstel van de werkgroep Toegankelijkheid om zich meer toe te leggen op Instagram als communicatiemiddel naar de jeugd. De stad heeft het moeilijk om de jongeren tussen 16 en 25 jaar te bereiken, ontdekten ze na een onderzoek bij de schoolgaande jeugd in Menen. “We merkten dat ze veel vaker hun Instagram account dan pakweg Facebook raadpleegden. Daarom raden we stad Menen aan om een Instagram account aan te maken”, zegt Ilse Libbrecht.

Jolien Vanhee en Ilse Libbrecht stellen schepen Angelique Declercq hun beleidsactiepunt voor.
Jolien Vanhee en Ilse Libbrecht stellen schepen Angelique Declercq hun beleidsactiepunt voor.© SLW

Beide onderzoekers zijn zelf 18 jaar en prefereren Instagram. Een platform dat jongeren aanspreekt omdat het de boodschappen snel en visueel brengt. Meer foto’s en video’s dus. “Het klopt dat we jongeren moeilijker bereiken met onze digitale communicatie die voor een groot deel via facebook verloopt”, bevestigt Bjorn Grouwet, communicatie verantwoordelijke van de stad. “Facebook wordt nu vooral geraadpleegd door 40- en 50-jarigen. Daarom blijft het wel zijn nut behouden, maar moeten we dit uitbreiden naar Instagram.”

“Het bestuur was inderdaad enthousiast over ons idee”, aldus Jolien Vanhee. “Het zal enkel werken als ze er actief mee aan de slag gaan. Dat houdt in dat ze minstens wekelijks iets via het account van de stad moeten posten.” Brjorn Grouwet ging onmiddellijk aan de slag, met foto’s en video’s van de Vives jongeren.

(SLW)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.