Dit interview maakt deel uit van ons dossier 'West-Vlamingen in alle staten over Trump'. Je leest alle interviews hier.
...

Hannes is 35. Hij is getrouwd met de Roemeense Iarina. "Wij zijn in 2012 vertrokken naar Iowa City in de staat Iowa voor mijn postdoctoraat. Dat verblijf zou normaal maar een jaar duren, maar we zijn nooit meer teruggekeerd naar België. In 2013 kreeg ik een academische positie aangeboden in Augusta in Georgia. In 2016 verhuisde ik naar de University of Kansas Medical Center in Kansas City, Kansas. Ik ben kinesitherapeut van opleiding en geef les in neurorevalidatie aan het PhD-programma revalidatiewetenschappen. Verder geef ik een cursus onderzoek aan het doctoraal programma in kinesitherapie. Ik leid een labo dat tien assistenten tewerkstelt die onderzoek doen naar virtual reality en neurologische revalidatie.""Mijn vrouw werkt als administratief bediende aan de University of Missouri in Kansas City in het Latino/Latina Studies-programma. Ze is verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen van het programma, onderhoudt de website, maakt brochures en begeleidt studenten. Iarina is zwanger van ons eerste kindje dat verwacht wordt in september.""Ik herinner me dat wij op vakantie waren in België in december 2015 toen mijn vrienden en familie me verzekerden dat Donald Trump zou verkozen worden tot president. Toen al zei ik dat het me niks zou verbazen mocht Amerika inderdaad kiezen voor een populistische president. Het ongenoegen over het establishment was in 2015 al aan het koken. Het kookpunt werd bereikt toen Hillary Clinton tot democratische presidentskandidaat werd verkozen. Toen was ik er echt van overtuigd dat Donald Trump de verkiezingen ging winnen.""Ons dagelijks leven is niet echt veranderd. Wij hebben een goede job en kunnen ons een prima ziekteverzekering veroorloven. Alhoewel Kansas overtuigend republikeins heeft gestemd, wonen wij in een democratische cocon, typisch voor grote steden in het midwesten van het land.""De dag nadat Donald Trump verkozen werd, heerste er een begrafenissfeer op mijn werk. Mensen hadden rode ogen van het huilen, kozen om niet te gaan werken en kwamen spontaan samen om de gevolgen van de verkiezingen voor ons academisch werk te bespreken. Als openbare universiteit zijn wij afhankelijk van federaal geld. Wij houden ons hart vast hoe de budgetbesprekingen voor onderzoek zullen evolueren.""Ook de visumcrisis volgen we nauwlettend op. Iarina en ik hadden tot voor kort een H1B-visum. Voor academici is dat enorm belangrijk omdat veel buitenlandse academici via zo'n visum een green card krijgen. Wij werven buitenlandse academici aan op H1B-visa. Mochten die visa teruggeschroefd worden, dreigen we een enorme pool aan uitstekende academici te verliezen.""Wat ons echter het meest bedreigt, is dat het vanaf juli toegelaten zal worden om een revolver te dragen in het academisch ziekenhuis en op onze universiteit. Welke voorzorgen moeten we nemen wanneer we met studenten moeilijke gesprekken houden, wanneer we slecht nieuws vertellen aan patiënten, wanneer we een conflict hebben met een collega? Toegegeven, dit wetsvoorstel werd al gelanceerd op staatsniveau vooraleer Trump president was, maar er was een kans dat een democratische president die wet nog had tegengehouden.""Iarina en ik worden niet anders bekeken sinds Trump. Wij blenden goed tussen de Amerikanen: we zien er niet anders uit en kunnen ons vlot uitdrukken in het Engels. Wel merken we dat onze politieke overtuigingen, die centrumrechts zijn in België, hier gezien worden als gematigd links. Ons gedachtegoed is duidelijk progressiever dan dat van de gemiddelde democraat in Kansas.""Onze PhD-studenten daarentegen, die voor 80% uit het Midden-Oosten komen en een moslimachtergrond hebben, merken meer verbale agressie op. Zij vertellen dat ze soms worden uitgejouwd en lastiggevallen op straat, zelfs als ze met vrouw en kind gaan wandelen.""Toen we dat hoorden, hebben de professoren van ons departement de buitenlandse studenten samengeroepen. Het was surrealistisch om te horen dat onze departementsvoorzitter zich verontschuldigde voor de uitkomst van de verkiezingen en richtlijnen gaf over hoe de studenten 's avonds niet alleen op straat moeten wandelen, hoe ze moeten reageren op verbale agressie, wanneer ze de politie moeten inschakelen, enzovoort.""Ik volg de late night shows en de tweets van Trump. Echter, vanwege mijn positie uit ik mijn mening niet in het openbaar. Er is een gezegde in Amerika: 'If you want to be friends, don't discuss work, religion, and politics.'""Het is nooit bij ons opgekomen om omwille van de politieke situatie naar België terug te keren. Om twee redenen: het populisme dreigt over te waaien van de Verenigde Staten naar Europa en we hopen dat de populistische beloftes niet door het Congres zullen raken. Tot dusver geen succes met de immigrantenaanpak en met de ziekteverzekering."