Straatverlichting Poperinge wordt gedeeltelijk gedoofd

Redactie KW

Ook Poperinge staat voor grote uitdagingen op vlak van de openbare verlichting, milieu, energiebesparing, kostenefficiëntie en Smart City. In die optiek besliste het stadsbestuur om onder andere binnenkort gedeeltelijk de openbare verlichting te doven. Tijdens de gemeenteraad van maandagavond werden alle punten hierover unaniem goedgekeurd.

De stad draagt haar infrastructuur openbare verlichting over aan de distributienetbeheerder Fluvius. Alle vervangingen, herstellingen en omschakelingen naar bv. led zullen dan ook gefinancierd worden in de schoot van Fluvius en niet langer door de stad Poperinge.

Nu zijn wij eigenaar van de verlichting, maar we hebben er niets over te zeggen, en kunnen er zelf niet aan werken. In de toekomst zullen we wel nog medezeggenschap hebben”, zei burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). Voor het inbrengen van de bestaande verlichtingstoestellen, lichtbronnen en armaturen van de openbare verlichting, krijgt de stad een vergoeding op basis van een recente inventaris. Die vergoeding bestaat voor een deel uit cash (25%, 449.271 euro) en een deel in OV-aandelen (75%, 1.347.813 euro).”

Door die overname doet de stad een vierledig voordeel“, legde schepen Ben Desmyter (CD&V) uit. “Een snellere omschakeling naar duurzame led-verlichting is mogelijk dan indien de stad zelf zou investeren. Tegen 2030 zou het volledige openbare verlichtingsnet naar led omgeschakeld zijn. Jaarlijks zullen ongeveer 270 lichtpunten naar led overgeschakeld worden. (eind 2018 had Poperinge 338 led lichtpunten). De stad creëert sneller effect op vlak van duurzaamheid (CO2-reductie) binnen het burgemeestersconvenant. Er ontstaat een financieel voordeel van 1,2 miljoen euro in vergelijking met het zelf investeren als stad in de omschakeling naar led. En er is een betere opvolging van technische evoluties en opportuniteiten mogelijk om toekomstige voorzieningen aan elkaar te koppelen (bv. camerabewaking, data in functie van mobiliteit,…).”

De stad zal samen met Fluvius een jaarlijks actieplan opmaken om te bepalen welke straten eerst worden omgeschakeld. Prioritair zouden alle lichten die de volledige nacht blijven branden aangepakt worden. Na 5 à 6 jaar zouden die 1.550 lichtpunten omgeschakeld zijn. Binnen diezelfde termijn genereert dat een extra besparing van 45 ton CO2 en een 60.000 euro.

Lichten worden gedoofd

Daarnaast kiest het stadsbestuur ook ervoor om de openbare verlichting te verduurzamen. Een gedeelte van de openbare verlichting zal tijdens de minst drukke uren van de nacht gedoofd worden, namelijk van middernacht tot 5 uur met uitzondering van vrijdag- en zaterdagnacht. Het gaat over ongeveer 2.000 lichtpunten van de in totaal 3.550 lichtpunten op grondgebied Poperinge, die zo elk 1.300 uur op jaarbasis gedoofd zouden worden.

Burgemeester Dejaegher: “De volledige openbare verlichting schakelt om naar led-verlichting tegen 2030. De verlichting die wél de volledige nacht blijft branden, zou gedimd worden tijdens de minst drukke uren van de nacht van zodra dat technisch mogelijk is. De monumentverlichting zou 7/7 gedoofd worden om middernacht, zonder ‘s morgens opnieuw aan te steken. In de Duinkerkestraat bijvoorbeeld wordt de verlichting nu al gedimd, maar dat is met het blote oog nauwelijks zichtbaar.”

De verlichting langs primaire wegen (zoals de Frans-Vlaanderenweg en de Westhoekweg) en secundaire wegen (zoals de N39 naar Roesbrugge en de N321 naar Vleteren) en de stadsring zouden continu blijven branden. De belangrijkste invalswegen van stadskern (bvb. De Ieperstraat, Casselstraat, Bruggestraat) en dorpen (vanaf binnenkomen bebouwde kom), openbare pleinen en de industriezone blijven ook de volledige nacht verlicht.

In eerste instantie zou de verlichting lus per lus aangepast worden in 2020. De aanpassingen daartoe worden geraamd op een kost van 57.000 euro. Het doofscenario spaart een kleine 40 ton CO2 uit op jaarbasis en spaart de stad een geschatte 50.000 euro uit op jaarbasis. Nu kost de openbare verlichting in Poperinge 400.000 euro op jaarbasis.

Isabel Sticker (Open VLD): “In bepaalde buurgemeenten geldt dit plan al sinds enkele tijd. Hier is er sprake van sinds 2013, maar het werd over de verkiezingen getild. Bij de enquête was een meerderheid voorstander, en ook wij zijn dat. Maar we mogen ook niet naïef zijn: wij suggereren dan ook om zeer goed te communiceren hier rond, en eventueel een permanent meldpunt in te richten.”

“Wij zijn tevreden dat eindelijk werk zal gemaakt worden van iets dat wij al sinds vorige legislatuur in de gemeenteraad hebben aangebracht”, stelde Alex Colpaert van Groen. “Vooral de verledding vinden wij een goede zaak. Deze zal ook het meeste effect hebben op de energiefactuur van de stad en de CO2 uitstoot. Maar sommige inwoners vrezen wel voor meer inbraken.”

Schepen Ben Desmyter stelde dat hij gelukkig was dat de stad niet eerder ingestapt was in het scenario. “Door de nieuwe technieken is het nu veel interessanter. Het betreft een elfjarenplan, en we blijven inspraak behouden. In een aantal gemeenten van de politiezone ARRO Ieper geldt al een dergelijk afschakelplan, en daar heeft de politie geen toename van het aantal inbraken vastgesteld.”

(AHP)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.