Storm rond plannen overname van gemeentelijk onderwijs Knokke-Heist door Gemeenschapsonderwijs nog niet gaan liggen

Er kwam opnieuw veel volk optreden tijdens afgelopen gemeenteraad in Knokke-Heist.
Piet De Ville

De ‘schooloorlog’ in Knokke-Heist blijft aanhouden. Ook bij de jongste gemeenteraad donderdagavond kwamen er een pak volk protesteren tegen het voornemen van het gemeentebestuur om de gemeentelijke scholen over te laten aan het Gemeenschapsonderwijs.

Het was opnieuw een drukte van belang voor en tijdens de zitting van de gemeenteraad in de grote vergaderzaal van het Sociaal Huis in Heist. Enkele tientallen leerkrachten, directieleden, kinderen en ouders van schoolkinderen die schoollopen in het gemeentelijke basisonderwijs verzamelden bij de ingang van het gebouw en volgden ook het deel van de raad mee dat ging over wat intussen wel een schooloorlog lijkt te zijn geworden. Ze wilden opnieuw hun ongenoegen komen uiten met de plannen van het stadsbestuur.

Zoals bekend besliste de gemeenteraad in het voorjaar dat het gemeentebestuur, met lijst Gemeentebelangen van burgemeester Piet De Groote als absolute meerderheidsfractie, onderhandelingen mocht aanknopen met het Gemeenschapsonderwijs voor het overdragen van het gemeentelijk onderwijs. Dit dik tegen de zin van de Schoolraad van gemeentelijke basisscholen De Pluim en Het anker – inclusief heel wat ouders – die onder meer jobverlies, grotere klasgroepen en een algemeen kwaliteitsverlies vrezen als deze operatie zou doorgaan. Het gemeentebestuur schermt er mee dat ze enkel een efficiëntere werking willen en door het niet langer gebruiken van oudere schoolgebouwen ruimte voor betaalbaar wonen willen maken.

Van stemming naar kennisname

Op de gemeenteraad was het de bedoeling dat het gemeentebestuur, in deze vooral schepen van onderwijs Annie Vandenbussche (Gemeentebelangen), toelichting zou geven bij de onderhandelingen met het Gemeenschapsonderwijs. Er zou ook goedkeuring gevraagd worden van een reeks principes die als basis zouden moeten dienen voor verdere onderhandelingen. Dat was aanvankelijk de bedoeling, maar zoals raadslid Isabelle Goeminne (oppositiefractie N-VA) terecht opmerkte werd het agendapunt ter elfder ure nog gewijzigd van een stemming naar een kennisname. Zonder het met zoveel woorden te zeggen werd gesuggereerd dat deze wijziging er kwam omdat bij een stemming een al te grote verdeeldheid binnen de meerderheid over dit dossier aan het licht zou komen. Dat was ook wat enkele burgers, die hun ongenoegen kwamen uiten, ons na de zitting vertelden.

Geen draagvlak

Raadslid Goeminne pleitte opnieuw voor het stopzetten van het hele dossier omdat er volgens haar, ook verwijzend naar de vele protesterende Knokke-Heistenaren in de raadszaal, geen draagvlak voor is. Ook de raadsleden van de twee andere oppositiefracties – Vooruit en Vlaams Belangen – sloten zich hier grotendeels bij aan.

N-VA-fractieleidster Cathy Coudyser, die zich anders dan haar fractiegenote Goeminne eerder gematigd positief toonde over de plannen van het stadsbestuur, toonde zich donderdagavond ook bijzonder kritisch. “In de documenten die we hier ter voorbereiding van de raad kregen over de ‘principes voor verdere onderhandeling’ merk ik vooral erg veel vaagheid. Ook over voor ons belangrijke zaken zoals waarborgen voor het personeel en over het pedagogisch project”, zei Coudyser.

Praten

Onderwijsschepen Annie Vandenbussche repliceerde opmerkelijk genoeg dat ze zelf ook betreurde dat de besprekingen nog niet verder gevorderd zijn én kaatste hiervoor de bal terug naar de Schoolraad – het orgaan dat bestaat uit directie, leerkrachten en ouders van de gemeentelijke basisscholen en dat zich dus sterk kant tegen een overname door het Gemeenschapsonderwijs. “Als gemeentebestuur willen wij in overleg gaan met de Schoolraad, maar die wil niet met ons praten. Volgens het schrijven van de Schoolraad omdat ze nog afwachten wat de uitkomst is van het Beroep dat wij als gemeentebestuur indienden tegen de beslissing van de Commissie Zorgvuldig Bestuur (die oordeelde dat het gemeentebestuur ingaat tegen het Participatiedecreet door niet eerder de Schoolraad te consulteren, red.)”, zei de schepen. “Wij betreuren deze houding die we als weinig constructief ervaren. Maar we zullen blijven de hand uitsteken en als er een uitspraak is in de beroepsprocedure, wellicht in december, zullen wij opnieuw vragen om rond de tafel te gaan zitten.”

De schepen werd tijdens haar betoog geregeld onderbroken door gejoel en hoongelach vanuit het massaal aanwezige publiek dat het duidelijk nog altijd niet eens is met de plannen van het gemeentebestuur.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.