Er staan tien vrouwen en elf mannen op de lijst. Voor zestien kandidaten zijn het de eerste stappen in de politiek. De gemiddelde leeftijd bedraagt 41,6 jaar. De jongste kandidate is Chiroleidster Leonie Vanpeteghem (21). Gemeentera...