"Voor de kamer moet ge niet stemmen, Frans. Ge hebt er hier al één", grapt Yves Degryse, dagelijkse verantwoordelijke van het woonzorgcentrum Sint-Vincentius in de Hogestraat in Kachtem. In dit centrum wordt er aangepaste zorgverlening gegeven aan 110 ouderen, met daarnaast ook drie kamers voor kortverblijf. Adriaan Timperman (83), Yolande Louwe (93) en Frans Hoornaert (87) gaan samen stemmen. Waar ze anders in het weekend genieten van een kop koffie en een stuk taart in de cafetaria vinden ze nu drie stembureau's. Hoewel Frans nog even terug naar de kamer moet voor zijn bril, hebben ze er alle drie zin in. Al is het maar omdat ze meteen de hele rij voorbij mogen steken.

© Frank Meurisse

Twaalf jaar geleden stelde de directie al eens voor om hun lokalen ten dienste te stellen voor de verkiezingen, maar daar werd niet op ingegaan. De directie wilde naar eigen zeggen de sociale cohesie bevorderen. "Maar dit jaar werd ons zelf die vraag gesteld vanuit het stadhuis. Al snel keken we in de richting van onze cafetaria. Gisterenmorgen werd alles hier opgesteld en in een paar uur was alles klaar." Dat zorgde voor heel wat kijklustigen, en ook nu zaten heel wat bewoners aan het raam gekluisterd wie er allemaal langs kwam.

© Frank Meurisse

Onder meer via het huiskrantje werden de bewoners ingelicht dat de cafetaria niet in gebruik was, en dus ook hun gebedszaal. "Er is dus geen misviering vanmorgen, nee. Maar er was ook geen vraag om dat elders te laten doorgaan. Bovendien komt de aalmoezenier straks ook nog stemmen, dus ik ben er zeker van dat hij ook nog eens langsgaat op de kamers voor wie dat mocht willen. En er kan tot kort na de middag gestemd worden. Als het vlot vooruit gaat en onze vrijwillige medewerkers steken een tandje bij, dan kan de cafetaria misschien vanmiddag toch nog gebruikt worden."

Ondertussen loopt de parking aardig vol, maar omdat vooral Kachtemnaren hier komen stemmen, komen er veel mensen te voet of met de fiets, met dank aan het mooie weer.

© Frank Meurisse

Slechts een twintigtal bewoners gaan hier vandaag stemmen. Enkel de mensen die voldoende mobiel zijn. Heel wat bewoners hebben ook nog een domicilie thuis en die moeten dan uitwijken naar het stembureau waar ze hun domicilie hebben, in Ardooie of Roeselare. Bovendien zijn er ook een aantal bewoners met dementie die niet gemachtigd zijn om te stemmen. Maar wie de afgelopen weken dacht om met een volmacht aan te kloppen aan het onthaal, kwam van een kale reis terug.

"Bij lokale verkiezingen zijn er meer aanvragen, maar deze keer kregen we maar een drietal binnen. Maar we hebben in het verleden al duidelijk gemaakt dat politieke fracties hiervoor niet welkom zijn", klinkt het resoluut. En de directie houdt er wel degelijk toezicht op, want zelfs familieleden mogen niet mee in het stemhokje.

© Frank Meurisse

Al was dat duidelijk geen probleem voor het trio. Hoewel ze niet in hun kaarten lieten kijken - het klassieke antwoord: 'De goe! Als die er nog zijn!' - waren ze toch vrij snel klaar met stemmen. Misschien zat het uitgebreide ontbijt daar ook voor iets tussen. Terwijl ze met hun rollator richting eetzaal beenden, bleek Yves opgetogen over de organisatie. "Zij toonden het al: alles loopt duidelijk op wieltjes."