Er stonden slechts vier punten op de agenda: goedkeuring verslag vorige zitting, beslissing tot ondertekening Burgemeestersconventant, agenda algemene vergadering WVI en agenda buitengewone algemene vergadering Infrax West. Er was nog een punt toegevoegd op vraag van raadslid Stefaan Reynaert (Open VLD) Hij vroeg goedkeuring van voorstel om het SAVE-charter Steden en Gemeenten van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen te ondertekenen, wat hij trouwens al in de gemeenteraad van 30 maart op tafel legde en dat toen door de meerde...