Stefaan Reynaert opnieuw in de clinch met schepen Myriam Maes

Aan de agenda te zien zou de gemeenteraad van donderdag 23 april in één adem worden afgewerkt.

Stefaan Reynaert haalde onder meer de onveiligheid voor de zwakke weggebruiker in de Zandvoordsestraat aan. © LIN

Er stonden slechts vier punten op de agenda: goedkeuring verslag vorige zitting, beslissing tot ondertekening Burgemeestersconventant, agenda algemene vergadering WVI en agenda buitengewone algemene vergadering Infrax West. Er was nog een punt toegevoegd op vraag van raadslid Stefaan Reynaert (Open VLD) Hij vroeg goedkeuring van voorstel om het SAVE-charter Steden en Gemeenten van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen te ondertekenen, wat hij trouwens al in de gemeenteraad van 30 maart op tafel legde en dat toen door de meerderheid niet werd aanvaard.

“De missie van de vzw OVK is te sensibiliseren inzake verkeersveiligheid, met bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren. De SAVE-actie past in dat kader. Het charter bestaat uit zeven doelstellingen. We zijn er ons van bewust dat in Oudenburg al waardevolle initiatieven genomen zijn, maar het kan geen kwaad om beroep te doen op de expertise van de vzw om bijkomende maatregelen te nemen”, hield raadslid Stefaan Reynaert zijn pleidooi. “En dit kost aan de stad slechts 90 euro, 0,01 euro per inwoner.”

Schepen van Mobiliteit Myriam Maes antwoordde dat zij en haar collega’s het initiatief zeker genegen zijn. “Ik vraag me echter af welke de meerwaarde is als de stad dit charter ondertekent. Er moet een actieplan worden opgemaakt en dit zal de stad een pak geld kosten.”

Politieke spel

“Ik vraag alleen de ondertekening van het charter om een beroep te kunnen doen op de expertise van de organisatie”, argumenteerde Stefaan Reynaert nog eens, waarop hij zich tot de raadsleden van de meerderheid richtte en hen opriep om ja te stemmen. De CD&V-raadsleden keken het Open VLD-raadslid verbaasd aan en schudden met het hoofd van neen. Waarop Stefaan Reynaert hen toeriep: “Jullie worden verplicht om het politieke spel te spelen.”

Partijgenoot Anthony Dumarey probeerde de gemoederen wat te bedaren door op zijn eigen rustige manier nog een oproep te doen tot de meerderheid: “Als alle doelstellingen al bereikt zijn, wat is dan het probleem om het charter te ondertekenen?” Ook Freddy Declerck van N-VA mengde zich in de discussie: “Ik denk niet dat we de meerderheid kunnen overtuigen. Ik stel voor dat wij als oppositie die 90 euro betalen.”

Ambetanterik

Het voorstel werd meerderheid tegen oppositie afgekeurd. Waarop Stefaan Reynaert besloot: “Jullie kregen hier de kans om een keer een voorstel van de oppositie goed te keuren. Dit is ongezien in heel Vlaanderen. In geen enkele andere gemeente of stad komt het voor dat nooit iets van de minderheid wordt goedgekeurd, alleen in Oudenburg.'”

“En geen enkele stad of gemeente in Vlaanderen heeft zo’n ambetanterik in de raad als jij”, besloot Myriam Maes.

(LIN)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.