Gemeenteraadslid Tania Bourgoignie neemt na drie jaar afscheid van de gemeenteraad. De (pleeg-)mama wil meer tijd kunnen vrijmaken voor haar privéleven. Ze wordt opgevolgd door Staf Cattoor. Staf Cattoor zetelde van 1983 tot 1988 en van 1995 tot 2000 in de gemeenteraad voor de toenmalige CVP en was van1997 tot 2000 schepen. In 2000 werd hij niet herkozen, in 2006 nam ...