De gemeenteraad zal op donderdag 3 mei het nieuwe organisatiemodel goedkeuren. Zoals wettelijk voorgeschreven zal het op 1 augustus van dit jaar al in werking treden. Op vandaag hebben zowel het stadsbestuur als het OCMW elk nog een secretaris en een financieel beheerder (vroeger 'ontvanger' genaamd). Het toeval wil dat dit in Tielt allemaal nog vrij jonge mensen zijn. "Maar zij hebben zelf in onderlinge overeenkoms...

De gemeenteraad zal op donderdag 3 mei het nieuwe organisatiemodel goedkeuren. Zoals wettelijk voorgeschreven zal het op 1 augustus van dit jaar al in werking treden. Op vandaag hebben zowel het stadsbestuur als het OCMW elk nog een secretaris en een financieel beheerder (vroeger 'ontvanger' genaamd). Het toeval wil dat dit in Tielt allemaal nog vrij jonge mensen zijn. "Maar zij hebben zelf in onderlinge overeenkomst een nieuw organisatievoorstel opgemaakt", zegt burgemeester Els De Rammelaere. In dat voorstel wordt Hendrik Vandenbruwane (39) dus algemeen directeur, en dit amper vier jaar nadat hij van verantwoordelijke voor de vrijetijdsdiensten opklom tot stadssecretaris. Maarten Compernolle, nu nog financieel beheerder van de stad, wordt in het nieuwe plaatje financieel directeur van zowel stad als OCMW. Huidig OCMW-secretaris Isabelle Ollevier wordt adjunct-algemeen directeur, maar zal per 1 januari gedetacheerd worden naar het nieuw op te richten stedelijk zorgbedrijf. Viginie Lakiere ten slotte, die nu nog financieel beheerder is van het OCMW, wordt adjunct-financieel directeur van de nieuwe entiteit en zal halftijds ter beschikking worden gesteld van het zorgbedrijf.Een mooi plaatje dus, dat de stad echter niet onmiddellijk een besparing oplevert, want aan de nieuwe functies is ook een aangepaste weddeschaal verbonden en de gedetacheerden naar het zorgbedrijf blijven tot nader order op de loonlijst van de stad staan.Op vandaag is het stedelijk zorgbedrijf nog niet opgericht, maar de beslissing is al wel genomen en alles is in volle voorbereiding. "We zullen eerder spreken van een zorgvereniging", stelt de burgemeester. "Bedoeling is de zorgvoorzieningen van het OCMW onder te brengen in een afzonderlijke eenheid die juridisch los staat van de stad, waardoor een bedrijfsvoering mogelijk is die meer geënt is op die van de privésector."Uiteraard blijft de stad wel zijn stem én financiële inbreng hebben in deze vereniging. Of en in hoeverre de nieuwe zorgvereniging ook gaat samenwerken met andere privé-initiatieven in de sector, moet nog worden bekeken. (JRE)