De gemeenteraad zal op donderdag 3 mei het nieuwe organisatiemodel goedkeuren. Zoals wettelijk voorgeschreven zal het op 1 augustus van dit jaar al in werking treden. Op vandaag hebben zowel het stadsbestuur als het OCMW elk nog een secretaris en een financieel beheerder (vroeger 'ontvanger' genaamd). Het toeval wil dat dit in Tielt allemaal nog vrij jonge mensen zijn. "Maar zij hebben zelf in onderlinge overeenkoms...