"We hebben zes maanden aan het programma gewerkt en drie tot vier weken aan de lijst", pareerde Vande Lanotte de berichten als zou het samenstellen van de lijst bijzonder moeilijk verlopen zijn. Op de ledenvergadering van zaterdag 21 april was de lijst nog niet afgerond, maar drie dagen later lukte dat wel.
...