Het schepencollege nam de beslissing tot 'Disponibiliteit wegens ambtsontheffing'. Concreet betekent dit dat hij twee jaar wordt betaald aan de volle pot om thuis te blijven. In het kader van het nieuw organogram voor het stadspersoneel, werd hem aangeboden om stafmedewerker van de burgemeester te ...

Het schepencollege nam de beslissing tot 'Disponibiliteit wegens ambtsontheffing'. Concreet betekent dit dat hij twee jaar wordt betaald aan de volle pot om thuis te blijven. In het kader van het nieuw organogram voor het stadspersoneel, werd hem aangeboden om stafmedewerker van de burgemeester te worden. "Stephan Deblaere heeft die functie evenwel niet willen aanvaarden", aldus burgemeester Youro Casier (SP.A)De stadsingenieur was tegelijk ook diensthoofd Technische Dienst. Tijdens zijn afwezigheid wordt er geen nieuw diensthoofd aangesteld. "In de periode dat Stephan Deblaere er niet was, ging het ook", aldus de burgemeester. Het schepencollege besliste ondertussen ook om een procedure voor de Raad van State op te starten om hem toch te kunnen ontslaan. De gemeenteraad ontsloeg de stadsingenieur in mei vorig jaar maar hij ging in beroep tegen deze tuchtsanctie. De 'Beroepscommissie voor Tuchtzaken' van het Agentschap Binnenlands Bestuur vernietigde de beslissing van de gemeenteraad. De commissie oordeelde dat de aangehaalde feiten onbewezen zijn en zag geen enkele reden om de stadsingenieur ambtshalve te ontslaan. In november begon Deblaere opnieuw te werken. Nu is er dus een zoveelste wending.Theoretisch heeft de stad zestig dagen tijd om naar de Raad van State te stappen en de uitspraak van de Beroepscommissie voor Tuchtzaken te betwisten. Ondertussen kostte de zaak van 'stadsingenieur Stephan Deblaere' de stad ook al 9.000 euro aan erelonen voor een advocaat.(EDB)